Dokumenti i obrasci

Služba za gospodarstvo i poljoprivredu

03-1-2 Zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje ugostiteljske djelatnosti
03-1-3 Zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje trgovačke djelatnosti
03-1-4 Zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje obrtničke djelatnosti
03-1-6 Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje javnog prijevoza stvari
03-1-7 Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje javnog prijevoza osoba
03-1-8 Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje javnog prijevoza za osobne potrebe
03-1-9 Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti poslovne jedinice – podružnice
03-1-10 Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za rad gospodarskog društva
03-1-11 Zahtjev za trajnu odjavu obrtničke djelatnosti
03-1-12 Zahtjev za odjavu trgovačke djelatnosti
03-1-13 Zahtjev za odjavu ugostiteljske djelatnosti
03-1-14 Zahtjev za produženje odobrenja (fizičke osobe)
03-1-15 Zahtjev za promjenu sjedišta – izmjena predmeta poslovanja (fizičke osobe)
03-1-16 Zahtjev za promjenu naziva radnje – djelatnosti (fizičke osobe)
03-1-17 Zahtjev za izmjenu odobrenja za vršenje javnog prijevoza (osoba)
03-1-18 Zahtjev za izmjenu odobrenja za vršenje javnog prijevoza (stvari)
03-1-19 Zahtjev za izdavanje uvjerenja o neobavljanju djelatnosti
03-1-20 Zahtjev za izdavanje rješenja o privremenoj obustavi obavljanja obrtničke djelatnosti
03-1-21 Zahtjev za izdavanje uvjerenja o obavljanju djelatnosti
03-1-22 Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad turističkog vodiča
03-1-23 Zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, seljačkom domaćinstvu i na plovnom objektu
03-1-24 Zahtjev za izdavanje rješenja za skladišni prostor
03-1-25 Zahtjev za korištenje žive glazbe u ugostiteljskom objektu
03-1-26 Zahtjev za produženje radnog vremena
03-1-27 Zahtjev za privremenu odjavu obrtničke djelatnosti
03-1-28 Zahtjev za izmjenu rješenja
03-1-29 Zahtjev za usklađivanje rješenja
03-1-30 Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju minimalno tehničkih uvjeta
03-1-31 Zahtjev za ovjeru trgovačke knjige
03-1-32 Zahtjev za ovjeru cjenovnika
03-1-33 Zahtjev za ovjeru normativa Zahtjev za izdavanje uvjerenja o ispunjavanju uvjeta za osnivanje vozačke škole

Ostali dokumenti i obrasci

Niste pronašli što trebate? Pošaljite zahtjev!

Kabinet Gradonačelnika

VIŠE INFORMACIJA

Služba za branitelje iz Domovinskog rata, opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove

VIŠE INFORMACIJA

Služba za civilnu-protupožarnu zastitu

VIŠE INFORMACIJA

Služba za gospodarstvo i poljoprivredu

VIŠE INFORMACIJA

Služba za inspekcijske poslove – Inspektorat

VIŠE INFORMACIJA

Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i katastarske poslove

VIŠE INFORMACIJA

Služba za riznicu, računovodstvo i financije

VIŠE INFORMACIJA

Služba za stambeno-komunalne poslove Grada Ljubuškog

VIŠE INFORMACIJA

Skip to content