Služba za inspekcijske poslove – Inspektorat

Služba za inspekcijske poslove – inspektorat

Djelokrug rada Službe

Služba za inspekcijske poslove – Inspektorat obavlja upravno-nadzorne poslove, normativno-pravne, stručno-operativne, studijsko-analitičke, informacijsko-dokumentacijske  i administrativno-tehničke poslove iz nadležnosti Službe, a koji se odnose na:

  • provođenje utvrđene politike, izvršavanje i praćenje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti inspekcijskih poslova,
  • vršenje inspekcijskog nadzora iz nadležnosti gradske inspekcije,
  • poduzimanje zakonom utvrđenih mjera u vezi s predmetima nadzora,
  • poduzimanje zakonom propisanih upravnih i drugih mjera u vezi s predmetima nadzora, odnosno kontrole iz djelokruga rada i ovlaštenja gradske inspekcije,
  • izradu analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala za Gradsko vijeće i Gradonačelnika,
  • prikupljanje i vršenje statističke obrade podataka
  • uspostavljanje, vođenje i ažuriranje propisanih evidencija i registara iz djelokruga rada Službe,
  • vršenje i drugih poslova sukladno pozitivnim zakonskim propisima iz nadležnosti Službe.

Niste pronašli odgovor? Postavite pitanje!

Kabinet Gradonačelnika

VIŠE INFORMACIJA

Služba za branitelje iz Domovinskog rata, opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove

VIŠE INFORMACIJA

Služba za civilnu-protupožarnu zastitu

VIŠE INFORMACIJA

Služba za gospodarstvo i poljoprivredu

VIŠE INFORMACIJA

Služba za inspekcijske poslove – Inspektorat

VIŠE INFORMACIJA

Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i katastarske poslove

VIŠE INFORMACIJA

Služba za riznicu, računovodstvo i financije

VIŠE INFORMACIJA

Služba za stambeno-komunalne poslove Grada Ljubuškog

VIŠE INFORMACIJA