Strategija razvoja Grada Ljubuškog  za razdoblje 2021 - 2027. godine (Strategija), nastala  kao prilagođeni i revidirani tekst Strategije za period 2019.-2024. je ključni strateško-planski dokument, koji treba poticati budući rast i razvoj zajednice. Strategija...