Gradsko pravobraniteljstvo Ljubuški

Gradsko pravobraniteljstvo Ljubuški

Ante Bradvica,
gradski pravobranitelj

Telefon: +387 39 835 560

E-mail: pravobraniteljstvo@ljubuski.ba

Djelokrug rada

Djelokrug rada Službe Po definiciji Pravobraniteljstvo je posebno i samostalno tijelo koje poduzima mjere i pravna sredstva radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa općine odnosno grada.

Pravobraniteljstvo svoju funkciju obavlja samostalno u skladu sa Ustavom, zakonima, te drugim propisima i općim aktima. Pravobraniteljstvo je u obvezi obavljati poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa grada Ljubuškog i njegovih tijela, kao i tijela koja nemaju svojstvo pravne  osobe, a financiraju se iz proračuna grada ili u odnosu na njih grad obavlja osnivačka prava.

Pravobraniteljstvo poduzima pravne radnje i pravna sredstva radi zaštite vlasništva i interesa grada pred sudovima i drugim nadležnim organima kao i u drugim slučajevima kad je na to zakonom ovlašteno, i u vršenju tih poslova ovlašteno je poduzimati sve radnje koje poduzima stranka u postupku.

Niste pronašli odgovor? Postavite pitanje!

Kabinet Gradonačelnika

VIŠE INFORMACIJA

Služba za branitelje iz Domovinskog rata, opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove

VIŠE INFORMACIJA

Služba za civilnu-protupožarnu zastitu

VIŠE INFORMACIJA

Služba za gospodarstvo i poljoprivredu

VIŠE INFORMACIJA

Služba za inspekcijske poslove – Inspektorat

VIŠE INFORMACIJA

Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i katastarske poslove

VIŠE INFORMACIJA

Služba za riznicu, računovodstvo i financije

VIŠE INFORMACIJA

Služba za stambeno-komunalne poslove Grada Ljubuškog

VIŠE INFORMACIJA

Skip to content