Informacije za građane

Obavijest o vodovodnim i kanalizacijskim priključcima

Služba za inspekcijske poslove – Inspektorat Grada Ljubuškog obavještava sveukupnu javnost da sukladno Odluci o priključenju na komunalnu infrastrukturu (Službeni glasnik Grada Ljubuškog, broj: 1/23) vlasnik građevine dužan je priključiti svoju građevinu na komunalnu...

Obavijest o inspekcijskom nadzoru postavljenih pločica sa kućnim brojem

Služba za inspekcijske poslove – Inspektorat Grada Ljubuškog obavještava sveukupnu javnost da će sukladno izvršenom postavljanju pločica sa kućnim brojem na području grada Ljubuškog dodijeljenih Rješenjem Službe za stambeno – komunalne poslove Grada Ljubuškog, krenuti...

Obavijest o upisu djece u prvi razred

B o s n a i H e r c e g o v i n a FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA GRAD LJUBUŠKI SLUŽBA ZA BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA, OPĆU UPRAVU DRUŠTVENE DJELATNOSTI I ZAJEDNIČKE POSLOVE Broj: 06/2-38-827-2/22 Ljubuški, 15. ožujka 2022. godine O B A...

Obavijest o davanju javnih površina na korištenje

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA G R A D LJ U B U Š K I SLUŽBA ZA STAMBENO–KOMUNALNE POSLOVE PREDMET: Priopćenje za javnost - ''Davanje javnih površina na korištenje'' Upozoravaju se sve fizičke i pravne osobe koje...

Obavijest o privremenom zatvaranju dionice regionalne ceste R-423a

Služba za stambeno – komunalne poslove Grada Ljubuškog obavještava sveukupnu javnost da su od 21. veljače do 27. veljače 2022. godine u vremenskom razdoblju od 07-16 sati (uz produženje u slučaju nepredviđenih situacija) planirani radovi na polaganju glavnog...

Obavijest o privremenom zatvaranju dionice regionalne ceste R-423a

Služba za stambeno – komunalne poslove Grada Ljubuškog obavještava sveukupnu javnost da su za dane 11. i 12. veljače 2022. godine (petak i subota) u vremenskom razdoblju od 07-16 sati (uz produženje u slučaju nepredviđenih situacija) planirani radovi na polaganju...

Obavijest o izmjeni režima prometa na dionici regionalne ceste R-423a

Služba za stambeno — komunalne poslove Grada Ljubuškog obavještava sveukupnu javnost da je za dane 27., 28. i 29.siječnja 2022.godine ( četvrtak, petak i subota) planiran nastavak izvođenja radova na polaganju glavnog transportnog cjevovoda za opskrbu pitkom vodom...

Obavijest o izmjeni režima prometa zbog radova u Pregrađu

Služba za stambeno – komunalne poslove Grada Ljubuškog obavještava sveukupnu javnost da su počeli planirani radovi na pripremi i izvođenju radova rekonstrukcije dionice glavne gradske ulice fra Nikole Ivankovića, dionica regionalne ceste R-423a, od križanja sa...

Davanje javnih površina na privremeno korištenje

Upozoravaju se sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju obrtničku, a u prvom redu ugostiteljsku djelatnost, da su dužni od Službe za stambeno-komunalne i inspekcijske poslove Grada Ljubuškog pribaviti odobrenje za privremeno korištenje javne površine u svrhu...

Obavijesti Gradskog vijeća

Prikaži obavijesti

Javne nabave

Prikaži dokumente

Natječaji i pozivi

Prikaži dokumente

Informacije za građane

Prikaži informacije

Skip to content