Gradonačelnik Grada Ljubuškog

Vedran Markotić

Osobni podatci

Rođen 09.02.1986.
Oženjen, otac dvoje djece

Obrazovanje, radno iskustvo i aktivnosti

Obrazovanje
– Gimnazija Ljubuški
– Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru
– Trenutno student treće godine poslijediplomskog doktorskog studija na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, smjer međunarodnopravnih znanosti

Radno iskustvo
29. 01. 2006. Osnivač Debatnog kluba Mostar
2005. – 2009. Predsjednik komisije za studentski standard SCM
2006. – 2009. Član upravnog vijeća SCM
2009. – 2010. Volonter u JKP Ljubuški
2010. – 2014. Zastupnik u skupštini ŽZH i predsjednik odbora za ustav, poslovnik i zakonodavstvo
2015. Pomoćnik direktora za pravne poslove JP Parkovi d.o.o Ljubuški
2015. – 2016. v.d. direktora JP Parkovi d.o.o Ljubuški
2016. – 2020. direktor JP Parkovi d.o.o Ljubuški

Aktivnosti
– Predsjednik izbornog povjerenstva Studentskog zbora Sveučilišta u Mostaru (2008. i 2009. godine)
– Član ekonomsko-socijalnog Vijeća Zapadnohercegovačke županije
– Vođa tima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru na “Regional IHL Moot Court Competition”, Sarajevo, BiH
– Član debatnog tima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru na turnirima HADAL (Hrvatska akademska debatna liga)

Seminari i Workshopovi
– Certifikat o učešću na workshopu iz oblasti krivičnog procesnog i građansko procesnog prava u organizaciji Udruženja Mladih Pravnika u BiH i USAID JSDP-a (Sarajevo)
– Diploma za uspješno pohađanje pravne klinike ljudskih prava (Projekt: Kliničko obrazovanje pravnika), Mostar, 2008.
– Diploma za uspješno pohađanje pravne klinike radnog i socijalnog prava (Projekt: Kliničko obrazovanje pravnika), Mostar, 2008.
– Potvrdnica o uspješno obavljenoj praksi na Općinskom sudu u Mostaru u trajanju 21 dan u akademskoj 2007./2008., Mostar
– Certifikat o sudjelovanju na regionalnom sudskom natjecanju (Moot Court Competition), Sarajevo 3. – 8. studeni 2007.
– pohvalnica NATO-a zbog sudjelovanja na okruglom stolu 22. 11. 2008., Sarajevo

Strani jezici
Aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

Ostale aktivnosti
Član Gorske službe spašavanja

Kontakt informacije

Gradonačelnika možete kontaktirati:

 • Poštom: 
  Vedran Markotić, gradonačelnik Grada Ljubuškog
  Trg dr. Franje Tuđmana 1,
  88 320 Ljubuški
 • E-mailom:
  gradonacelnik@ljubuski.ba
 • Telefonski:
  Ankica Šaravanja, šefica Kabineta Gradonačelnika – +387 39 835 534
Odgovornosti gradonačelnika

Gradonačelnik predstavlja i zastupa Grad.

Gradonačelnik odgovoran je Gradskom vijeću za obavljanje povjerenih poslova iz nadležnosti samoupravnog  djelokruga Grada.

Gradonačelnik nadležan je za slijedeće poslove iz samoupravnog djelokruga Grada:

 • predstavlja i zastupa jedinicu lokalne samouprave, donosi akte iz svoje nadležnosti,
 • izrađuje i Vijeću  na usvajanje podnosi nacrt i prijedlog proračuna, ekonomske programe, prostorne i urbanističke planove i ostale planske i regulacijske dokumente koji se odnose na korištenje i upravljanje zemljištem, uključujući zoniranje i korištenje javnog zemljišta,
 • predlaže odluke i i druge opće akte Vijeću,
 • provodi politiku jedinice lokalne samouprave sukladno odlukama Vijeća, izvršava proračun jedinice lokalne samouprave i osigurava primjenu odluka i drugih akata vijeća,
 • izvršava zakone i druge propise čije je izvršenje povjereno jedinici lokalne samouprave,
 • donosi pravilnik o unutarnjoj organizaciji službi jedinice lokalne samouprave,
 • realizira suradnju lokalne samouprave s drugim općinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama sukladno odlukama i zaključcima Vijeća i njegovih radnih tijela,
 • podnosi izvješće Vijeću o ostvarivanju politike jedinice lokalne samouprave i svojim aktivnostima,
 • izvršenje drugih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima,
 • Gradonačelnik odgovara za ustavnost i zakonitost akata koje donosi, odnosno predlaže Gradskom vijeću.

(iz Statuta Općine Ljubuški, broj: 4/06, 2/08 i 4/09 i 4/12)

Postavite pitanje gradonačelniku

Kabinet Gradonačelnika

VIŠE INFORMACIJA

Služba za branitelje iz Domovinskog rata, opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove

VIŠE INFORMACIJA

Služba za civilnu-protupožarnu zastitu

VIŠE INFORMACIJA

Služba za gospodarstvo i poljoprivredu

VIŠE INFORMACIJA

Služba za inspekcijske poslove – Inspektorat

VIŠE INFORMACIJA

Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i katastarske poslove

VIŠE INFORMACIJA

Služba za riznicu, računovodstvo i financije

VIŠE INFORMACIJA

Služba za stambeno-komunalne poslove Grada Ljubuškog

VIŠE INFORMACIJA

Skip to content