Služba za gospodarstvo i poljoprivredu

Djelokrug rada Službe

Služba za gospodarstvo i poljoprivredu obavlja poslove upravnog rješavanja, stručno-operativne, studijsko-analitičke, informacijsko-dokumentacijske i administrativno-tehničke poslove iz nadležnosti Službe koji se odnose na:

 • izradu analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala,
 • izradu nacrta i prijedloga propisa i drugih akata koje donosi Gradsko vijeće i Gradonačelnik, davanje mišljenja prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata, koje donosi drugo nadležno tijelo,
 • vođenje brige o prirodnim i poljoprivrednim resursima Grada i razvoju programa za unaprjeđenje u ovoj oblasti,
 • vođenje registra u oblasti samostalnog obrta,
 • predlaganje i praćenje realizacije prioritetnih programa javnih investicija od interesa za grad koji se odnose na implementaciju projekata, koordinaciju poslova u postupku pripreme razvojne strategije grada i prioritetnih programa i projekata,
 • analiza poslovanja privrednih subjekata, izrada i predlaganje programa kojima grad potiče unaprjeđenje rada i brži lokalni razvoj kao i iniciranje i sudjelovanje u realizaciji dogovora sa nositeljima razvoja, a s ciljem bržeg unaprjeđenja razvoja privrede i poduzimanje odgovarajućih mjera,
 • obavljanje administrativnih poslova za izdavanje minimalnih tehničkih uvjeta,
 • izdavanje odobrenja za rad samostalnih radnji i djelatnosti, vrši registraciju,
 • vršenje statističkih obrada statističkih istraživanja,
 • uspostavljanje, vođenje i ažuriranje propisanih evidencija i registara iz djelokruga rada Službe,
 • uspostavljanje, vođenje i ažuriranje propisanih evidencija iz registara iz djelokruga poljoprivrede za fizičke i pravne osobe,
 • sudjeluje u izradi strateških planova,
 • ovjera trgovačkih knjiga po važećim propisima i vođenje Upisnika istih,
 • vršenje i drugih poslova sukladno pozitivnim zakonskim propisima iz nadležnosti Službe.
Dokumenti i obrasci za preuzimanje

03-1-2 Zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje ugostiteljske djelatnosti
03-1-3 Zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje trgovačke djelatnosti
03-1-4 Zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje obrtničke djelatnosti
03-1-6 Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje javnog prijevoza stvari
03-1-7 Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje javnog prijevoza osoba
03-1-8 Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje javnog prijevoza za osobne potrebe
03-1-9 Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti poslovne jedinice – podružnice
03-1-10 Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za rad gospodarskog društva
03-1-11 Zahtjev za trajnu odjavu obrtničke djelatnosti
03-1-12 Zahtjev za odjavu trgovačke djelatnosti
03-1-13 Zahtjev za odjavu ugostiteljske djelatnosti
03-1-14 Zahtjev za produženje odobrenja (fizičke osobe)
03-1-15 Zahtjev za promjenu sjedišta – izmjena predmeta poslovanja (fizičke osobe)
03-1-16 Zahtjev za promjenu naziva radnje – djelatnosti (fizičke osobe)
03-1-17 Zahtjev za izmjenu odobrenja za vršenje javnog prijevoza (osoba)
03-1-18 Zahtjev za izmjenu odobrenja za vršenje javnog prijevoza (stvari)
03-1-19 Zahtjev za izdavanje uvjerenja o neobavljanju djelatnosti
03-1-20 Zahtjev za izdavanje rješenja o privremenoj obustavi obavljanja obrtničke djelatnosti
03-1-21 Zahtjev za izdavanje uvjerenja o obavljanju djelatnosti
03-1-22 Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad turističkog vodiča
03-1-23 Zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, seljačkom domaćinstvu i na plovnom objektu
03-1-24 Zahtjev za izdavanje rješenja za skladišni prostor
03-1-25 Zahtjev za korištenje žive glazbe u ugostiteljskom objektu
03-1-26 Zahtjev za produženje radnog vremena
03-1-27 Zahtjev za privremenu odjavu obrtničke djelatnosti
03-1-28 Zahtjev za izmjenu rješenja
03-1-29 Zahtjev za usklađivanje rješenja
03-1-30 Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju minimalno tehničkih uvjeta
03-1-31 Zahtjev za ovjeru trgovačke knjige
03-1-32 Zahtjev za ovjeru cjenovnika
03-1-33 Zahtjev za ovjeru normativa Zahtjev za izdavanje uvjerenja o ispunjavanju uvjeta za osnivanje vozačke škole

Najčešća pitanja i odgovori

Kako mogu ostvariti Poticaje za poljoprivrednu proizvodnju ?

Da biste ostvarili poticaje za bilo koji vid poljoprivredne proizvodnje, povrtlarska, animalna,  višegodišnji nasadi  voćarskih kultura i smilja morate biti upisani u Registar poljoprivrednih gospodarstava i registar klijenata, koji se vodi lokalnom gradskom uredu Ljubuški.

Kako se upisati u Registar poljoprivrednih gospodarstava i registar klijenata?

Za upis u Registar  poljoprivrednih gospodarstava morate dostaviti dokaz o posjedovanju zemljišta, odnosno posjedovni list iz katastra, ili Rješenje o nasljeđivanju  gdje se vidi da ste vi zakonski nasljednici  cijelih ili djela poljoprivrednih površina ili Ugovor o zakupu zemljišta. 

Pored toga morate popuniti i određene obrasce  s osobnim podacima, članovima obiteljskog gospodarstva, dostaviti kopije osobnih  iskaznica i broj transakcijskog računa nositelja poljoprivrednog gospodarstva.

Obrasci za upisu u RPG i RK nalaze se na Web stranici Grada Ljubuškog.

Kolika je minimalna površina proizvodnje za ostvarivanja poticaja?

Postoje dva nivoa za ostvarivanje poticaja u biljnoj i anaimalnoj proizvodnji.

Ministarstvu gospodarstva ŽZH i  Federalnom ministarvu poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva

Minimalna površina koja se potiče na Županijskim nivou  je 1,0 ha (10 duluma) različitih kultura koje ulaze u sustav poticaja (krumpir, crveni luk, bijeli luk, rajčica, kupusnjače, lubenica, dinja, mrkva i paprika).  

Od animalne proizvodnje potiče se: 

– Uzgoj muznih krava minimalno 5 grla,- moraju imati registriran obrt.

– Držanje pčelinjih društava koji imaju najmanje 30, a najviše 150 pčelinjih zajednica,

– Uzgoj koka nesilica za proizvodnju konzumnih jaja – moraju imati minimalno 1.000 do maksimalno 

   5.000 komada koka nesilica  i registriran obrt,

– Proizvodnja jednodnevnih pilića koji su proizveli i prodali najmanje 100.000 do najviše 300.000

   komada jednodnevnih pilića i registriran obrt.

 

Minimalna površina koja se potiče na Federalnom nivou je 0,50 ha ( 5 duluma)  jedne povrtlarske kulture ( krumpir, crveni luka, bijeli luk, rajčica, paprika, krastavac, cvekla, zelena salata, mladi luk, patlidžan) do maksimalno 20,0 ha.

Proizvodnja maslina  – minimalna površina 0,3 ha do 150 ha –registriran obrt

Proizvodnja grožđa  –  minimalna površina 0,3 ha do 150 ha – registriran obrt

Kako se upisati u Pčelarski registar?

Da biste se upisali u Pčelarski registar prvo marate biti upisani u Registar poljoprivrednih gospodarstava i registar klijenata gdje unosite brojno stanje pčelinjih zajednica.

Nakon toga dostavljate broj katasrtarske čestice gdje Vam se nalazi pčelinjak, s potrebnim koordinatama. 

Nakon toga se upisujete u Pčelarski registar i dobijate svoj Indetifikacijski broj i broj pčelinjaka.

Da li mogu dobiti poticajna sredstva za nabavku mehanizacije?

Postoje poticaji za nabavku nove mehanizacije, što uključuje traktore, freze i priključnu opremu plugove atomizere itd i to do 25% uloženih sredstava sa Županijskog i Federalnog nivoa.

Da biste ostvarili poticaje morate za navedenu mehanizaciju i priključnu opremu dostaviti fiskalne račune o nabavci na ime nositelja poljoprivrednog gospodarstva i ostalu dokumentaciju uputiti prema nadležnim ministarstvima.

Da li se potiče podizanje novih nasada Voćarskih kultura?

Postoje poticaji za podizanje novih nasada maslina, vinove loze, smokve i lješnjaka na Županijskom nivo i to minimalno od 0,2 ha do maksimalno 1,0 ha novih nasada. 

Poticaji iznose do  2.500,00 KM/ha, uz priložen fiskalni račun o nabavci sadnog materijala i certifikat o zdravstvenoj ispravnosti nasada.

Isto tako postoje poticaji za podizanje novih nasad na Fedrealnom nivou i to za sljedeće voćarske kulture( šljiva, jabuka, kruška, breskva, nektarina, nar, trešnja, višnja, smokva, marelica, lješnjak i malina). Poticaji iznose do 25% vrijednosti sadnog materijala prikazanog na fiskalnom računu.

Niste pronašli odgovor? Postavite pitanje!

Kabinet Gradonačelnika

VIŠE INFORMACIJA

Služba za branitelje iz Domovinskog rata, opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove

VIŠE INFORMACIJA

Služba za civilnu-protupožarnu zastitu

VIŠE INFORMACIJA

Služba za gospodarstvo i poljoprivredu

VIŠE INFORMACIJA

Služba za inspekcijske poslove – Inspektorat

VIŠE INFORMACIJA

Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i katastarske poslove

VIŠE INFORMACIJA

Služba za riznicu, računovodstvo i financije

VIŠE INFORMACIJA

Služba za stambeno-komunalne poslove Grada Ljubuškog

VIŠE INFORMACIJA

Skip to content