Vodič za poduzetnike

Snažnog i dinamičnog gospodarstva na korak od tržišta EU, Grad Ljubuški gradi reputaciju jedne od najatraktivnijih lokacija za investiranje u južnom dijelu Bosne i Hercegovine

Zašto investirati u Ljubuški?

Poštovani investitori

Grad Ljubuški prepoznao je važnost stvaranja povoljnog poslovnog okruženja kao jednog od osnovnih preduvjeta za privlačenje investitora. Investitorima u naš Grad nudimo izvrsne uvjete poslovanja, koji su neophodni za pružanje usluga i proizvodnju konkurentnih proizvoda na domaćem i stranim tržištima.
Predanost tom cilju već su prepoznali brojni domaći i strani investitori, koji niz godina uspješno posluju na području našeg Grada.

Naš cilj je kontinuirana briga o svakom investitoru. Pozivam Vas stoga da nam se obratite s punim povjerenjem, kako bismo Vaš investicijski projekt zajedno učinili još uspješnijim.
Dobro došli u Grad Ljubuški!

Vedran Markotić

Gradonačelnik

Glavne prednosti investiranja u Grad Ljubuški su:
– Izuzetno povoljan geoprometni položaj
– Blizina dva važna europska koridora (koridor Vc i Jadransko-Jonski)
– Blizina Luke Ploče (mogućnost 60.000+ TEU godišnje)
– Blizina EU sa tržištem od 500 milijuna stanovnika
– Brz pristup tržištima uz povoljne troškove transporta
– Blizina Sveučilišta u Mostaru (tehnički i ICT fakulteti)
– Povoljno poslovno okruženje za poduzetništvo
– Dobro obučena i cjenovno konkurentna radna snaga
– Konkurentni troškovi poslovanja
– Atraktivne investicijske lokacije
– Stalna podrška Grada Ljubuškog investitorima
– Blizina svetišta Međugorje

Gdje se nalazi Ljubuški?

Grad Ljubuški nalazi se u jugozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine (BiH), u Zapadnohercegovačkoj županiji (ŽZH), u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH), na samoj granici Bosne i Hercegovina sa Republikom Hrvatskom (Europskom unijom). Pristup globalnim tržištima iz Grada Ljubuškog omogućen je kvalitetnom transportnom infrastrukturom.

Međunarodni cestovni promet

Blizina Autoputa A1 (Bijača 12km; Vrgorac 19km) kroz Hrvatsku, dijela Paneuropskog koridora Vb (povezuje sjever i jug Europe sa hrvatskim lukama) i budućeg Paneuropskog koridora Vc (povezuje Centralnu Europu s Jadranskim morem), omogućava brz pristup investitora regionalnom, europskom i drugim tržištima.

Međunarodni željeznički promet

Preko željezničke postaje u Čapljini (17km) investitori imaju mogućnost željezničkog cargo prometa i pristupa iz grada Ljubuškog na regionalno, europsko i ostala tržišta Prugom 11 (Sarajevo-Čapljina-Luka Ploče (RH) koja je, preko kolosijeka u Sarajevu, uvezana sa svim dijelovima BiH, zemljama u okruženju i dalje.

Međunarodni zračni promet

Grad Ljubuški povezan je s regionalnim, europskim i svjetskim tržištima zračnim prometom preko međunarodnih aerodroma u Splitu (140km), Dubrovniku (161km), Sarajevu (161km) i Zagrebu (507km).

Međunarodne luke

Grad Ljubuški povezan je s regionalnim, europskim i svjetskim tržištima morskim i riječnim prometom preko međunarodnih morskih luka u Pločama (28km) i Splitu (128km) te međunarodne riječne luke Brčko (333km).

Međunarodni granični prijelazi

Granični prijelazi s Republikom Hrvatskom
– GP Bijača (Ljubuški) – Nova Sela (RH) / 14 km
Granični prijelaz 1. kategorije za međunarodni cestovni promet – jedan od dva šengenska prijelaza u BiH (promet putnika i roba koje sukladno zakonodavstvu ugovornih strana podliježu inspekcijskim kontrolama prilikom prijevoza preko zajedničke državne granice).
– GP Zvirići (Ljubuški) – Prud (RH) / 16 km
Granični prijelaz 3. kategorije za putnički saobraćaj: samo sa osobe i putničku prtljagu.
– GP Crveni Grm (Ljubuški) – Mali Prolog (RH) / 9 km
Granični prijelaz 3. kategorije za putnički saobraćaj: samo sa osobe i putničku prtljagu.
– GP Orahovlje (Ljubuški) – Orah (RH) / 14 km
Granični prijelaz III kategorije za putnički saobraćaj: samo sa osobe i putničku prtljagu.

Granični prijelaz s Crnom Gorom
– GP Klobuk (BiH) – Ilino Brdo (CG) / 149 km
Granični prijelaz 1. kategorije za međunarodni cestovni, robni i putnički promet.

Opće informacije o Ljubuškom

Površina 292,7 km2
Središte Ljubuški (ukupno 33 naselja)
Broj stanovnika 28.184 (rezultati popisa 2013.)
Broj stanovnika 27.631 (zadnja procjena 31.08.2017.)
Reljef Krški reljef s više plodnih polja
Klima Umjerena mediteranska klima
Nadmorska visina 100-300 m
Vremenska zona GMT +1
Valuta BAM (1€ =1.95583 BAM)
Proračun (KM) 13.003.500,00 KM
Stopa nezaposlenosti (%) 35%
Broj zaposlenih 5.121
Broj nezaposlenih 2.752
Prosječna bruto plaća (€) 611 €
Prosječna neto plaća (€) 440,22 €
Porez na dobit (%) 10%
Porez na dodanu vrijednost (%) 17%
Porez na dohodak (%) 10%

Gospodarski profil Grada Ljubuškog

Poslovni sektor nositelj je gospodarskog razvoja Grada Ljubuškog. Gospodarstvo se temelji na mikro i malim poduzećima, srednjim poduzećima i brojnim obrtima. Ukupan broj gospodarskih subjekata i poduzetnika je 933. Grad Ljubuški zauzima 19. mjesto u FBiH po indeksu razvijenosti, uz kontinuirani rast. Gospodarska djelatnost u Ljubuškom skoncentrirana je u sljedećim sektorima: veleprodajni, maloprodajni i uslužni sektor (osiguranje); građevinski sektor (uključujući obradu kamena); poljoprivreda i prehrambena industrija; proizvodna industrija (metaloprerađivačka industrija) i sektor transporta i logistike (skladištenje).

Resursi Grada Ljubuškog

Ljudski resursi

Investitori imaju na raspolaganju razne profile radne snage stručnih i tehničkih kvalifikacija. Srednjoškolski centar Ljubuški školuje učenike općih, strukovnih i obrtničkih zanimanja. Grad Ljubuški pruža svu potrebnu pomoć u organizaciji stručnog usavršavanja i prekvalifikacije u skladu s potrebama investitora. Studenti iz Grada Ljubuškog studiraju na sveučilištima diljem BiH i u RH.

Konkurentni troškovi rada

Grad Ljubuški kao investicijska destinacija ima konkurentne bruto plaće u odnosu na druge države u okruženju (611EUR u 2018.g.). Na tržištu rada dostupna je mlada i kvalificirana radna snaga tehničkog, stručnog i općeg profila (inženjeri, tehničari za mehatroniku, agroturistički tehničari, medicinski tehničari, ekonomisti, automehaničari, vodoinstalateri, kuhari i konobari).

U Gradu Ljubuškom postoji tradicija rada u poljoprivredi (proizvodnja povrća, vinogradarstvo, pčelarstvo, maslinarstvo), prerađivačkoj industriji (metalna industrija), građevinarstvu i uslužnim djelatnostima (najviše je zastupljena ugostiteljska djelatnost i trgovina na veliko i malo).

Najveći gospodarstvenici u Gradu Ljubuškom iz perspektive zapošljavanja dolaze iz sektora građevinarstva i uslužnih, odnosno trgovačih djelatnosti.

Dokaz da se prate trendovi de se učenici školuju za zanimanja koje imaju potražnju na tržištu rada su 34 učenika koji su upisali četverogodišnje zanimanje tehničar za mehatroniku te odobrenje za upis četverogodišnjeg zanimanja drvodjeljski tehničar dizajner  te trogodišnjeg zanimanja u obrtništvu                     – smjer stolar u Srednjoj strukovnoj školi Ljubuški.

Poljoprivredni resursi

U Gradu Ljubuškom investitorima je u oblasti poljoprivrede na raspolaganju 12.554 ha obradivog zemljišta. Čist okoliš, nezagađeno tlo i povoljni klimatski uvjeti umjereno-mediteranske klime pogoduju investicijama u poljoprivrednu proizvodnju i prehrambeni sektor. Od poljoprivrednih kultura posebno treba istaknuti proizvodnju mladog krumpira na 220 ha s tendencijom širenja, koji se brendira na tržištu kao „Ljubuški rani“. U pripremi je investicija u drugu fazu u lancu vrijednosti, pogon za pakiranje, sortiranje i hlađenje mladoga krumpira. Ova proizvodnja je izvozno orijentirana, a poslovna očekivanja idu u smjeru povećavanja izvoza, jer je EU 2015.g. otvorila svoje tržište uvozu ovog proizvoda iz BiH.

Potencijalni sektori za investiranje

Turistički sektor

Grad Ljubuški nalazi se u neposrednoj blizini Jadranskog mora, na samim ulaznim vratima iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu. Prekrasni krajolik obrastao niskim raslinjem tipičnim za kraške krajeve, blaga mediteranska klima, dolina rijeke Trebižat, brojne prirodne ljepote (vodopad Kravica i vodopad Koćuša, vrelo Vrioštice i vrelo Kajtazovina), kulturne znamenitosti (tvrđava Herceg Stjepana-Kosače, rimski vojni logor Gračine, nekropola stećaka Dilić (UNESCO), muzej na Humcu), tradicionalna gastronomija i kulturne manifestacije čine Ljubuški privlačnom turističkom destinacijom za boravak u prirodi i ruralni, kulturni, ribolovni i vjerski turizam. Blizina turističkih tržišta kao što su Međugorje, Mostar, Dubrovnik i Split daje mogućnost razvoja tranzitnog i izletničkog turizma.

Potencijalni investicijski projekti uključuju unaprijeđenje i izgradnju smještajnih kapaciteta i ugostiteljskih objekata te različitih zabavnih i uslužnih sadržaja. Krajobraz i bioraznolikost područja koja se očituje u velikom broju biljnih i životinjskih vrsta pružajući mogućnost razvoja edukacijskih, turističko-rekreacijskih i uslužnih djelatnosti.

Sektor logistike

Središnja uloga u razvoju sektora logistike pripada izvanrednom geoprometnom položaju Poslovne zone „Zvirići“ i blizini Luke Ploče (15 km). Poslovna zona „Zvirići“ nalazi se odmah uz europski Koridor Vc (smjer sjever-jug) te Jadransko-Jonski cestovni pravac (smjer zapad-istok). Blizu je međunarodnih graničnih prijelaza sa RH: Graničnog prijelaza „Bijača“ (koji je pristupanjem RH u EU postao jedan od dva Šengenska granična prijelaza u BiH) te graničnog prijelaza „Crveni Grm“. Blizina Luke Ploče (kapacitet +60.000 TEU), izvrsna prometna povezanost te jedinstvena geostrateška pozicija na čvorištu važnih industrijskih puteva čine ju nezaobilaznom spojnicom Jadrana, Mediterana i Srednje Europe.

Brojne prilike za razvoj i realizaciju investicijskih projekata u sektoru logistike, posebno na području izgradnje logističko-distributivnih centara u Poslovnoj zoni „Zvirići“, Ljubuški. Investicija u projekt intermodalnog čvorišta koji bi se sastojalo od kontejnerskog i cargo terminala, skladišnih prostora i logističkog centra.

Poljoprivreda i prehrambeni sektor

U Gradu Ljubuškom na raspolaganju je više od 6.000 ha obradivog zemljišta. Čist okoliš, nezagađeno tlo i povoljni klimatski uvjeti umjerene mediteranske klime pogoduju investicijama u poljoprivrednu proizvodnju i prehrambeni sektor.

Prilike za greenfield investicije u skladišne prostore za povrće i voće s linijom za sortiranje i pakiranje u Poslovnoj zoni „Zvirići“. Od povrća u prvom redu to su krumpir, rajčica, kupusnjače, crveni i bijeli luk, lubenica. Mogućnost investicija u vinarije (autohtone sorte blatina i žilavka) te u pogone za preradu hrane bazirane na ekološkoj proizvodnji.

Sektor poduzetništva

Poduzetnički inkubator Županije Zapadnohercegovačke-HIPod u poslovnoj zoni „Zvirići“ ima sve potrebne uvjete za smještaj start-up, mikro i malih poduzeća. Korisnicima su dostupne sljedeći sadržaji: co-working prostorija sa 9 radnih mjesta (35,17m2); 7 poslovnih prostora za poduzetnike početnike;  skladišna/proizvodna hala (75m2); Multifunkcionalna dvorana (151,44m2) te zajedničke i tehničke prostorije.

Korištenje co-working prostorije; otvaranje start-up poduzeća; smještaj inovativnih mikro i malih poduzeća, osobito na području visokih tehnologija.

Atraktivne investicijske lokacije

Greenfield lokacija - Poslovna zona "Zvirići" Ljubuški

 

 

OSNOVNI PODACI O ZONI  
Vlasnička struktura Gradsko vlasništvo
Veličina zone (ha) 174 ha
Broj parcela 29
Namjena zone Zona A – proizvodno-uslužna; zona B – servisno-uslužna; zona C- poslovno-skladišna.
Dopuštene poslovne aktivnosti u zoni Razvoj MSP i obrta
Spremnost zone za investicije Da
PROMETNE VEZE UDALJENOST (km)
Pristupna cesta Magistralna cesta M6.3 (0 km)
Auto-cesta A1 (3 km)
Željeznica (industrijski kolosijek) Čapljina (15 km)
Zračna luka Mostar (35 km)
Morska luka Luka Ploče (15 km); Luka Dubrovnik (100 km)
Riječna luka Luka Brčko (333 km)
INFRASTRUKTURA DOSTUPNOST INFRASTRUKTURE/USLUGE
Voda Da
Odvodnja/kanalizacija Ne
Električna energija Da
Plin Ne
Telekomunikacijska mreža Da
OSTALE INFORMACIJE O ZONI  
Broj poduzetnika u zoni 4
Poduzetnici n/a
Broj zaposlenih n/a
Lokalni poticaji za investitore Da
Vrsta poticaja Subvencija cijene zemljišta
Dostupne parcele za prodaju Dostupno za prodaju 19 parcela
Cijena/m2 6 EUR/m2
Veličina parcele (min/max) 4.000 m2 – 57.000 m2
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,30
Maksimalno dopušteni broj razina/katova P+2
Dopuštena visina gradnje (m) 12 m
Minimalna udaljenost od susjedne parcele H1/2+H2/2
Razvoj parcele Min 30% parcele pod zelenim površinama
Maksimalno dopuštena visina ograde/živice max  2,5 m – neprovidno podnožje ograde do 0,5
Minimalni broj parkirnih mjesta max 50% površine građevinske parcele
Širina pristupne ceste 5,5 m
Trošak vode (kn/m3) n/a
Kontakt tel. +387 39 835-528
Greenfield lokacija - Poslovna zona "Mostarska vrata" Ljubuški

 

Poslovna zona Mostarska vrata smještena je uz regionalnu cestu Ljubuški-Čitluk, te je 4 kilometra udaljena od čvora Zvirići na koridoru Vc. Površina poslovne zone je 84 ha, s mogućnošću proširenja. U poslovnoj zoni Mostarska vrata otvoreno je do sada ukupno 19 tvrtki, koje zapošljavaju 303 djelatnika. Dosadašnja iskorištenost zone je oko 60%, što omogućava privlačenje daljnjih ulaganja.

 

OSNOVNI PODACI O ZONI  
Vlasnička struktura Gradsko vlasništvo
Veličina zone (ha) 84 ha
Broj parcela 86
Namjena zone Proizvodno-uslužna / Logističko-distribucijska
Dopuštene poslovne aktivnosti u zoni Poduzetničko-zanatska
Spremnost zone za investicije Da
PROMETNE VEZE UDALJENOST (km)
Pristupna cesta Uz regionalnu cestu Ljubuški-Čitluk
Auto-cesta A1 (RH); koridor Vc; GP Bijača 4km
Željeznica (industrijski kolosijek) Čapljina (18 km)
Zračna luka Mostar (33 km); Split (123 km); Sarajevo (166 km).
Morska luka Luka Ploče (31 km); Luka Split (133 km)
Riječna luka Luka Brčko (333 km)
INFRASTRUKTURA DOSTUPNOST INFRASTRUKTURE/USLUGE
Voda Da
Odvodnja/kanalizacija DA
Električna energija Da
Plin Ne
Telekomunikacijska mreža Da
OSTALE INFORMACIJE O ZONI  
Broj poduzetnika u zoni 19
Poduzetnici Eurocompany 99 d.o.o.; Mucić&Co. d.o.o.; Jur Prom d.o.o.; MB Ivanić d.o.o.; Kiwi-šport d.o.o.; In d.o.o.; M.R.M. Export-Import; Svadbeni salon Antonela d.o.o.; Vrt d.o.o.; Laser d.o.o.; Dizajn R d.o.o.; Demag-M d.o.o.; Pinocio d.o.o.; PSSŠ „Eduka Centar“; Stojić – Megi d.o.o.; As kramar d.o.o.; Forma 3 d.o.o.; Perić d.o.o.; Ortak d.o.o.
Broj zaposlenih 303
Lokalni poticaji za investitore n/a
Vrsta poticaja n/a
Dostupne parcele za prodaju 41 parcela
Cijena/m2 3-6 EUR/m2
Veličina parcele (min/max) 5.000 m2 – 40.000 m2
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,30
Maksimalno dopušteni broj razina/katova P+2
Dopuštena visina gradnje (m) 12 m
Minimalna udaljenost od susjedne parcele 6 m
Razvoj parcele Min 15% parcele pod zelenim površinama
Maksimalno dopuštena visina ograde/živice max  2,5 m – neprovidno podnožje ograde do 0,5
Minimalni broj parkirnih mjesta n/a
Širina pristupne ceste 5,5 m
Trošak vode (kn/m3) n/a
Kontakt tel. +387 39 835-543

Najčešća pitanja i odgovori

Kako mogu kupiti građevinsku parcelu od Grada Ljubuški?

Potrebno je podnijeti pisani zahtjev za kupovinu neizgrađenog građevnog zemljišta (obrazac zahtjeva zatražiti u šalter sali) i uz isti priložiti kopiju katastarskog plana za traženo zemljište. Nakon što nadležna služba provede svu zakonsku proceduru, Gradonačelnik raspisuje javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuškog putem licitacije.

Koliko vremena vrijedi lokacijska dozvola?

Lokacijska dozvola važi godinu dana od dana njene pravomoćnosti, a u kom roku se mora podnijeti zahtjev za građevnu dozvolu.

Kad mogu početi sa izgradnjom svog objekta?

Investitor može početi sa izvođenjem radova nakon što građevna dozvola postane pravomoćna.

Koliki su troškovi poslovanja u BiH?

Nacionalni tretman stranih investitora u BiH i izuzetno povoljno porezno okruženje – stopa PDV-a od 17% i poreza na dobit i na dohodak od 10% su među najnižim u regiji i Europi.

Koje su cijene komunalnih usluga za gospodarske subjekte?

Voda

 

Od 0-15m3 cijena 1,21m KM

Od 15-30m3 cijena 1,31 KM

Preko 30m3 cijena 1,45 KM

Kanalizacija

0.30 KM po m3

Električna energija

Iznos tarifa za električnu energiju nije fiskno određen, nego je određen prema različitim kvalifikacijama. 

Odvoz otpada

Od 18-77 Eura 

Telekomunikacijske usluge

Fiksni telefon

Cjenik J.P. HT Mostar d.d.

http://www.hteronet.ba/poslovni-korisnici/fiksna-telefonija/paketi-telefoninternet/

Mobilni telefon

 

Cjenik J.P. HT Mostar d.d.

http://www.hteronet.ba/poslovni-korisnici/mobilna-telefonija/biznis-tarife/

Širokopojasni internet

Cjenik J.P. HT Mostar d.d.

http://www.hteronet.ba/poslovni-korisnici/internet/adsl-internet/cjenik/

*Cijene su izražene bez PDV-a                              

Niste pronašli odgovor? Postavite pitanje!

Kontakt informacije

Grad Ljubuški
Trg dr. Franje Tuđmana 1
88320 Ljubuški
Bosna i Hercegovina

Kontakt osoba:
Andrea Ćorić,
stručni savjetnik za razvojne projekte

Tel: +387 39 835 502
Fax: +387 39 833 810
E-mail: grad@ljubuski.ba
Web: www.ljubuski.ba