Obrazovne institucije

U Gradu Ljubuškom djeluje Dječji vrtić Ljubuški te četiri privatna vrtića i to Petar Pan, Jelenko, Oblačić i Bubamara.
Za djecu , mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju djeluje Javna ustanova edukacijsko-rehabilitacijski centar.
U Ljubuškom djeluje i Glazbena škola Ljubuški u sklopu koje su Osnovna i Srednja glazbena škola.

Dječji vrtići

Dječji vrtić Ljubuški

VIŠE INFORMACIJA

Dječji vrtić Petar Pan

VIŠE INFORMACIJA

Dječji vrtić Jelenko

VIŠE INFORMACIJA

Dječji vrtić Bubamara

VIŠE INFORMACIJA

Dječji vrtić Oblačić

VIŠE INFORMACIJA

Osnovno i srednje obrazovanje

Osnovna škola “Ivana Brlić Mažuranić”

Informacije
U prvoj školskoj  1982./83. godini imala je 803 učenika i 51 uposlenika.  Školu pohađaju učenici iz Humca, Studenaca,  Stubice, Zvirića, Bijače, Hardomilja, Lisica, Teskere, Vašarovića, Crvenog Grma, Prologa i Hrašljana.  Ima četiri područne škole i to u Crvenom Grmu, Prologu, Studencima i Vašarovićima.  U tim školama izvodi se nastava od prvog do petog razreda.
Trenutačno školu pohađa 663 učenika, a uposleno je 77 djelatnika.
Zgrada centralne škole na Humcu u potpunosti je obnovljena u 2015. godini implementacijom projekta „Energetske učinkovitosti“ koji je financiran od strane Razvojnog fonda ujedinjenih naroda i Vlade Županije Zapadnohercegovačke.
Kroz devetogodišnje školovanje naši učenici poticani su, ne samo na usvajanje novih i utvrđivanje stečenih znanja nego i na što veće uključivanje u izvannastavne aktivnosti, a posebna pozornost poklanja se razvoju interesa, vještina i kreativnosti kod učenika.  Uspjesi naših učenika vidljivi su u zavidnim rezultatima na natjecanju iz matematike, hrvatskog jezika, likovnog i glazbenog stvaralaštva kao i na natjecanjima u sportskim vještinama.

Adresa:  Humac bb, 88320 Ljubuški
Telefon:  039 831 067
Fax:  039 831 067
Facebook:  https://www.facebook.com/OS-Ivane-Brlic-Mazuranic-Gracine-131802913556924/?fref=ts

Osnovna škola “Marko Marulić” Ljubuški

Informacije
U svojoj dugogodišnjoj praksi, točnije od 1949.g. uspješno odgaja i obrazuje kvalitetne generacije od I. do VIII razreda.  Danas (školska 2015./2016. godina) nastavu u ovoj školi pohađa 920 učenika, raspoređenih u 59 odjela u matičnoj i četiri područne škole: Miletina, Cerno, Gornji i Donji Radišići, kao i odjel za djecu s poteškoćama u razvoju.  Nastava se izvodi u dvije smjene.  Pri školi djeluje i Glazbeni odjel koji se odvaja kao samostalan 2005. godine.  U školi je ukupno uposlenih 97 djelatnika.  U razrednoj nastavi je 36 djelatnika, u predmetnoj nastavi 35 djelatnika,  Uprava škole sa stručnim suradnicima broji 8 djelatnika, a tehničko osoblje 18 djelatnika.  Do veljače 1983. godine ova škola je imala znatno više učenika i djelatnika (1600-1700 učenika i oko 120 djelatnika). Tada, nakon završetka akcije “1000 škola u BiH” i izgradnje nove školske zgrade, otvaranjem škole “Jure Galić-Veliki” (danas Ivane Brlić-Mažuranić ), oko 50 djelatnika i 600 učenika prelazi iz OŠ Marka Marulića.
Škola ima školsku knjižnicu s literaturom prema programu od I.-VIII. razreda, također i nastavničku pedagoško-psihološku literaturu.  Krajem 2002. i početkom 2003.g. oformljen je kabinet za zemljopis i povijest, kabinet za strane jezike, a ujedno i multimedijalni kabinet za razne potrebe prezentiranja, kao i kabinet za biologiju.  Škola se zalaže za unapređivanje i poboljšanje uvjeta odgojno-obrazovnog rada za što su nužna suvremena pomagala.  Kabineti fizike, kemije i biologije te informatički kabinet su opremljeni i na raspolaganju učiteljima od školske 2013./14. godine.  Imamo također i multimedijalni kabinet gdje se odvija nastava povijesti i zemljopisa.  Škola se grije na centralni sustav grijanja (lož ulje), a dvije područne škole se griju s pećima na čvrsti ogrjev.  U tijeku su aktivnosti oko uređenja okoliša, tj. livade sjeverozapadno od škole gdje bi trebali biti športski tereni i park s dosta zelenila, dvorane za tjelesnu i zdravstvenu kulturu, kao i sanacija toaletnih prostora (šk. 2013. /14. god.).  S Udrugom roditelja djece s posebnim potrebama “Duga” radimo na uređenju adekvatnih prostorija za boravak i obrazovanje učenika.  Škola nudi mogućnost izvannastavnih aktivnosti u svom prostoru vikendom i večernjim satima radnim danom nakon nastave.
Školske 2012. / 2013. g. u holu škole je postavljena bista oca hrvatske književnosti, a i po kojemu škola nosi ime, Marka Marulića.  U našoj školi se obilježava više datuma tijekom školske godine: Dani kruha, Božićna priredba (kao svečani prikaz svega onoga što se radilo po sekcijama tijekom prvog odgojno – obrazovnog razdoblja), večer poezije, Valentinovo, karneval (izbor najbolje maske), Dan planete zemlje, Dani voda (uz prigodnu prezentaciju naših riječnih tokova, vodopada i izvora), Dan škole 25. travnja (kulturno-zabavni i športski program), te proslava male mature s učenicima osmih razreda.
Trudimo se stalnim ulaganjem našu školu učiniti ugodnim mjestom za boravak učenicima i uposlenicima.

Adresa:  Zrinskofrankopanska bb, 88320 Ljubuški
Telefon:  039/833 724
Fax:  039/831 277
Web adresa: http://os-markamarulica.info/ 

Osnovna škola “Tin Ujević” Vitina

Informacije
U siječnju 1962. godine za vrijeme velikog zemljotresa škola u Vitini se srušila i nastava je tada izvođena u privatnim objektima i montiranoj „ baraci“.
1962. godine za samo 90 dana napravljena je nova školska zgrada u kojoj su učenici započeli školsku 1962./63. godinu.  Velika školska zgrada centralne škole je tada otvorena i koristiti se do danas.  Donacijom Vlade Republike Hrvatske i posebno zalaganjem gospodina Dragana Primorca ministra u Vladi RH 2008. godine pristupilo se njenoj obnovi i potpunom renoviranju.
Školska dvorana izgrađena je davne 1982. godine.  Budući da su godine učinile svoje obnova dvorane je jedan od glavnih prioriteta.
Kroz povijest škola je mijenjala dosta svojih naziva, a današnje ime Osnovna škola Tina Ujevića nosi od 1992. godine.
Škola u Vitini u svom sastavu nekada je imala PO Grab, PO Veljaci, PO Šipovača, PO Gornja Vitina, PO Proboj, PO Kašće, PO Vašaroviće.
Škola u Klobuku je bila samostalna osmogodišnja škola sa svoja dva područna odjela PO Vojnići i PO Dole.
1984./85. godine Osnovna škola Klobuk i njeni područni odjeli su pripojeni školi u Vitini, PO Gornja Vitina, Proboj i Kašće su zatvoreni školske 1974./75. i 1978./79.godine, dok je PO Vašarovići školske 1983./84. pripojen O.Š. I.B.mažuranić –Ljubuški.

Najveći broj učenika ove škole je bio 1455 učenika u školskoj 1971. godini i 1437 učenika u 1975. godine.  Nažalost broj učenika je svake godine u opadanju tako da nam prijeti i zatvaranje određenih područnih škola.
Za razliku od tih davnih sedamdesetih u školskoj 2015./16. godini škola ima samo 621 učenika.  Nastava se odvija na osam lokacija u 27 odjela razredne nastave, 14 odjela predmetne nastave i odjelom za djecu s poteškoćama.
Centralna škola u Vitini – od 1. do 8. razreda i odjel za djecu s poteškoćama – 393 učenika;
PO Klobuk – od 1. do 8 . razreda- 125 učenika;
PO Grab – od 1. do 5. razreda – 25 učenika;
PO Veljaci – od 1. do 5. razreda – 18 učenika;
PO Vojnići – od 1. do 5. razreda – 13 učenika;
PO Grljevići – od 1. do 5. razreda – 11 učenika;
PO Šipovača – od 1.do 5. razreda – 12 učenika;
PO Dole – od 1. do 5. razreda – 10 učenika.

Naši učenici imaju dobre uvijete za rad i pored dobrih rezultatu u redovitoj nastavi rado sudjeluju i na svim manifestacijama i natjecanjima bilo na općinskoj ili županijskoj razini.  Dokaz dobrog i kvalitetnog rada je veliki broj naših učenika koji su ostvarili uspješnu i značajnu karijeru na našim prostorima , ali i diljem Hrvatske i svijeta.
U nadi da će trenutni trend odlaska velikog broja naših mladih obitelji biti zaustavljen i da će broj djece u našoj školi ostati barem na ovoj razini, veselimo se svakom novoj školskoj godini i svakom novom zajedničkom uspjehu.

Telefon:  039 841 651
Fax:  039 840 510
Adresa:  Vitina bb, 88326 Vitina

Gimnazija Ljubuški

Informacije
U travnju 1933. godine Kraljevska banska uprava Primorske banovine u Splitu donijela je rješenje da se u Ljubuškom otvori privatna ženska zanatska škola pod upravom Nastojništva družbe sestara milosrdnica iz Zagreba. Redovna nastava počela je 14. rujna 1933. godine.
U Privatnoj ženskoj zanatskoj školi sestara milosrdnica radilo je šest sestara – nastavnica. Cjelovita školska nastava u Ženskoj strucnoj školi sestara milosrdnica u Ljubuškom trajala je pet godina: prva dva razreda pripravna, a ostala tri stručna. Uvjet za upis bila su završena četiri razreda pučke škole. Nakon petog razreda dobivala se svjedodžba o završnom ispitu, koja je vrijedila kao dokaz stručne spremnosti za izučene poslove.
Po državnim odredbama 1945.godine ukinute su sve privatne škole, pa su i sestre milosrdnice morale otići. Oduzeta im je školska zgrada u koju je smještena Niža realna gimnazija, da bi kasnije prešla u Višu realnu gimnaziju. Zgrada je obnovljena i dobila je svoj izvorni oblik, na kojoj je vidljiv znak križa i natpis – UČIONA SESTARA MILOSRDNICA. Ona će govoriti novim generacijama da je tu zgradu izgradila jedna redovnička zajednica Katoličke crkve u hrvatskom narodu, mukotrpno uz pomoć naroda ovoga kraja.
U današnjoj zgradi,Gimnazija Ljubuški djeluje od 1961.godine kao opća s nastavnim planom i programom u cetverogodišnjem trajanju. Veličina objekta je 2068 kvadratnih metara bez okolnih terena i dvorišta škole. Škola raspolaže sa 15 učionica koje su informatički opremljene i posebnim informatičkim kabinetom sa 17 računala.Knjižnica raspolaže s 8704 knjiga i 1876 naslova.Gimnazija Ljubuški može se podičiti da svojim zahtjevnim nastavnim planovima i programima obrazuje i odgaja učenike koji ce postati samostalni i kreativni vrijedni ljudi.
Danas Gimnazija Ljubuški ima 14 odjeljenja u kojima nastavu pohađa 398 učenika, od toga 240 djevojaka  i 158 muških polaznika.
U našoj Gimnaziji nastavu izvode 32 stalna profesora i nekoliko profesora koji rade i u Srednjoj strukovnoj školi.
Nastava se izvodi prema Nastavnom planu i programu kojeg je donijelo Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa ŽZH br. 07-01-260/99, od 16. srpnja 1999. godine, a koriste se udžbenici odobreni Odlukom Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa ŽZH.
Nastava u prvoj smjeni počinje u 7,30 sati , a završava  u 13,30  sati. Nastavni sat traje 45 minuta. Između svakog sata je odmor od 5 minuta (mali odmor), a iza trećeg sata je odmor od 20 minuta (veliki odmor).
Nastava je stručno zastupljena iz svih predmeta. Profesori pišu pismene pripreme,godišnje i mjesečne planove rada,a ravnateljstvo vrši praćenje i ocjenjivanje nastavnog osoblja prema
U školi rade brojne sekcije. Cilj nam je da svaki učenik bude uključen u vannastavne aktivnosti prema svojim željama, potencijalima i sklonostima.Najaktivnije sekcije su: zbor „Gimnasium“, novinarska, literarna, debatna, recitatorska, dramska, informatička,ekološka kao i športske sekcije.

Tel/fax: 039 831 389
Adresa: Sestre Silvije Antic 1. 88 320 Ljubuški
Web: gimnazija-ljubuski.com
E-mail: gimnazija.lj@gmail.com

Srednja strukovna škola Ruđera Boškovića Ljubuški

Informacije
U dvadeset i osam razrednih odjela obrazuje se oko 570 učenika u četverogodišnjim i trogodišnjim zanimanjima, stvarajući realne pretpostavke za budućnost škole, škola trenutno osigurava učenicima stjecanje znanja i sposobnosti za sljedeća četverogodišnja zanimanja a to su: ekonomist, ekonomski tehničar, medicinska sestra/medicinski tehničar, tehničar za mehatroniku i agroturistički tehničar i za trogodišnja zanimanja: kuhar, konobar i stolar.

Misija: Omogućiti učenicima da u ozračju tolerancije i suradničkih odnosa, steknu kompetencije potrebne za daljnje školovanje i uključivanje u svijet rada i društva znanja.

Vizija: Kvalitetna i sigurna škola, bliska životu, u kojoj je ugodno učiti i raditi i u kojoj se svi ponašaju odgovorno pridonoseći da ozračje u školi bude radno i prijateljsko, u kojoj se sve nesuglasice rješavaju dogovorom, a sudionici obrazovnog procesa, i učenici i nastavnici, međusobno se uvažavaju i poštuju trudeći se dati svoj maksimum.

Adresa: Sestra Milosrdnica 2, 88320 Ljubuški

Telefon: 039 831 921

Fax: 039 831 926

E-mail: sss.rb.lj@gmail.com

Glazbena škola Ljubuški

Informacije
Od početnih devet učenika upisanih prve 1993. godine, škola danas broji preko 150 učenika, a interes i broj učenika u stalnom je porastu. Učenici škole vrlo su aktivni u kulturnom životu općine, te uspješno sudjeluju na Federalnim i Međunarodnim glazbenim natjecanjima gdje osvajaju brojne nagrade. Mnogi učenici ove škole nastavljaju daljnje školovanje u Srednjim glazbenim školama i na Glazbenim akademijama u BiH i inozemstvu. OGŠ Ljubuški jedina je umjetnička škola u općini Ljubuški.

Osnovno glazbeno školovanje traje šest godina. U OGŠ učenici se upisuju usporedo sa IV. razredom devetogodišnje škole. Prijemni ispiti se vrše u lipnju i kolovozu, po završetku III. razreda devetogodišnjeg školovanja. Na prijemnom ispitu ocjenjuju se:

– Glazbeni sluh (pjevanje po sluhu),

– Glazbena memorija (ponavljanje zadane melodije), i

– Glazbeni ritam (ponavljanje zadanog ritma).

U I. razredu OGŠ učenici upisuju određeni instrument i solfeggio. U OGŠ Ljubuški mogu se upisati sljedeći instrumenti: klavir, violina, flauta, truba, gitara i harmonika. Obvezan predmet uz instrument, od I. do VI. razreda je solfeggio. U III. razredu, pored instrumenta i solfeggia, učenici dobivaju i predmet Skupno muziciranje (Zbor/Orkestar/Komorna), a u VI. razredu predmet Teorija glazbe. Nastava iz svih predmeta održava se 2 puta tjedno.

Škola organizira i pripremni program glazbenog školovanja koji upisuju učenici III. razreda devetogodišnje škole. U pripremnom programu učenici imaju početni solfeggio te se upoznaju sa nastavom i instrumentima. Prilikom upisa u pripremni program nema prijemnog ispita što znači da se može upisati svaki zainteresirani učenik III.razreda devetogodišnje.

Značaj glazbenog obrazovanja u sustavu vrijednosti djeteta je širok i nemjerljiv. Kroz glazbu se razvija inteligencija, kognitivna osjetljivost, emotivna svjesnost i estetski potencijal.

U pogledu društvenog razvoja – djeca svoje slobodno vrijeme provode učeċi glazbu i izgrađujuċi svoju osobnost, duhovnost i intelekt u pozitivnom smjeru, te radne navike. Kroz to im se pruža mogućnost da svoje potencijale, talente i vrijeme usmjere u pozitivni način izražavanja u komunikaciji i druženju sa svojim vršnjacima, kao i ostalim starosnim skupinama.

U kulturnom pogledu – razvijamo društvo kulturno i glazbeno obrazovanih mladih ljudi, bez obzira da li to postaje njihova profesija ili odabiru neki drugi životni put.  Kultura izgrađuje karakter i ličnost i svaka osoba koja je u tom pogledu educirana, pozitivno doprinosi društvu u buduċnosti.

S profesionalnog glazbenog stajališta – razvijamo kulturu solističkog i zajedničkog muziciranja, koje je nedovoljno zastupljeno u našoj sredini, na stupnju kvalitete koji bi zadovoljavao globalne standarde.

„Da nisam fizičar, vjerojatno bih bio muzičar. Često razmišljam kroz muziku. Sanjarim kroz muziku. Svoj život promatram u muzičkim kategorijama…Muzika mi pruža najviše radosti u životu.“ -Albert Einstein

Naziv škole je: Glazbene škola „Ljubuški“

Skraćeni naziv: GŠ „LJUBUŠKI“ Ljubuški

Adresa: Ljubuški, ulica Hrvatskih branitelja 67 (kraj crkve sv.Kate)

telefon/fax: +387 39 832 972

e.mail: glazbena.skola.ljubuski@gmail.com

facebook: @gsljubuski

Edukacijsko-rehabilitacijski centar

Edukacijsko-rehabilitacijski centar

VIŠE INFORMACIJA

Niste pronašli odgovor? Postavite pitanje!

Skip to content