Kontakt informacije

Adresa:
Trg dr. Franje Tuđmana 1,
88 320 Ljubuški
Županija Zapadnohercegovačka
BiH
 
Telefon: +387 (0)39 835 500
Fax: +387 (0)39 833 810
 

E-mail: grad@ljubuski.ba

ID broj: 4272111190008

Kabinet Gradonačelnika

Ankica Šaravanja
šefica Kabineta Gradonačelnika – pomoćnica Gradonačelnika

Telefon: +387 39 835 534
E-mail: ankica.saravanja@ljubuski.ba

Služba za branitelje iz Domovinskog rata, opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove

 Srećko Mandić
pomoćnik Gradonačelnika

Telefon: +387 39 835 548
E-mail: srecko.mandic@ljubuski.ba

Matični ured: maticar@ljubuski.ba

Kontakt broj:
039 835-516 039 835-517 039 835-518

Služba za civilnu-protupožarnu zastitu

Mario Bajto
pomoćnik Gradonačelnika

Telefon: +387 39 835 562
E-mail: mario.bajto@ljubuski.ba

Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i katastarske poslove

Damir Kozina
pomoćnik Gradonačelnika

Telefon: +384 39 835 544
E-mail: damir.kozina@ljubuski.ba

Služba za riznicu, računovodstvo i financije

Stipe Bubalo,
pomoćnik Gradonačelnika

Telefon: +387 39 835 532
E-mail: stipe.bubalo@ljubuski.ba

Služba za stambeno-komunalne poslove Grada Ljubuškog

Željko Perić
pomoćnik Gradonačelnika

Telefon: +387 39 835 547
E-mail: zeljko.peric@ljubuski.ba

Služba za gospodarstvo i poljoprivredu

VIŠE INFORMACIJA

Služba za inspekcijske poslove – Inspektorat

VIŠE INFORMACIJA

Skip to content