Služba za riznicu, računovodstvo i financije

Služba za riznicu, računovodstvo i financije

Stipe Bubalo,
pomoćnik Gradonačelnika

Telefon: +387 39 835 532

E-mail: stipe.bubalo@ljubuski.ba

Djelokrug rada Službe

Služba za riznicu, računovodstvo i financije obavlja poslove stručno-operativne, studijsko-analitičke, informacijsko-dokumentacijske i administrativno-tehničke poslove iz nadležnosti Službe koji se odnose na:

 • izradu analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala,
 • priprema i izrada nacrta proračuna Grada i planova izvanproračunskih sredstava,
 • izradu odluke o izvršenju proračuna i drugih akata iz oblasti financija,
 • pripremu i izradu informacija, izvješća i drugih materijala o izvršenju proračuna,
 • predlaganje mjera za uravnoteženje prihoda i rashoda,
 • izradu odluke, zaključaka i naredbi u vezi sa isplatama i prijenosom proračunskih i odluka o preraspodjeli proračunskih sredstava,
 • plaćanje i prijenos sredstava sa transakcijskog računa,
 • praćenje realizacije izvršenja proračuna po vrstama prihoda i rashoda, po korisnicima,
 • izradu dinamičkih planova priliva i odliva proračunskih sredstava,
 • izradu propisa i drugih akata koje donose Gradsko vijeće i Gradonačelnik o pitanjima iz svoje nadležnosti,
 • sistematično i ažurno evidentiranje svih proračunskih transakcija u okviru prihoda i izdataka u glavnoj i pomoćnim knjigama,
 • sistematično i ažurno knjiženje svih financijskih dokumenata u glavnoj i pomoćnim knjigama,
 • blagovremeno vršenje zaključnih knjiženja po periodičnim i završnom računu,
 • popunjavanje obrazaca periodičnih i godišnjih obračuna i priprema podataka za izradu proračuna,
 • izradu tabelarnih izvješća i informacija za Gradsko vijeće, Gradonačelnika, i viša državna tijela (županijska i federalna tijela),
 • kronološko arhiviranje i čuvanje računovodstvene dokumentacije,
 • izradu nacrta i prijedloga propisa i drugih akata iz nadležnosti službe koje donosi Gradsko vijeće i Gradonačelnik
 • sudjelovanje u izradi strateških planova,
 • vršenje i drugih poslova sukladno pozitivnim zakonskim propisima iz nadležnosti Službe.
Odsjeci

Odsjek za riznicu

Odsjek za računovodstvo i financije

Niste pronašli odgovor? Postavite pitanje!

Kabinet Gradonačelnika

VIŠE INFORMACIJA

Služba za branitelje iz Domovinskog rata, opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove

VIŠE INFORMACIJA

Služba za civilnu-protupožarnu zastitu

VIŠE INFORMACIJA

Služba za gospodarstvo i poljoprivredu

VIŠE INFORMACIJA

Služba za inspekcijske poslove – Inspektorat

VIŠE INFORMACIJA

Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i katastarske poslove

VIŠE INFORMACIJA

Služba za riznicu, računovodstvo i financije

VIŠE INFORMACIJA

Služba za stambeno-komunalne poslove Grada Ljubuškog

VIŠE INFORMACIJA

Skip to content