Kabinet Gradonačelnika

Kabinet gradonačelnika

Ankica Šaravanja,
šefica Kabineta  Gradonačelnika – pomoćnica Gradonačelnika

Telefon: +387 39 835 534

E-mail: ankica.saravanja@ljubuski.ba

Djelokrug rada Kabineta

Kabinet Gradonačelnika obavlja normativno-pravne, informacijsko-dokumentacijske, studijsko-analitičke, stručno-operativne, upravno rješavanje, administrativno-tehničke poslove vezane za djelokrug rada Gradonačelnika koji se odnose na:

 • provođenje utvrđene politike, izvršavanje i praćenje zakona i drugih propisa iz djelokruga rada Kabineta Gradonačelnika,
 • obavljanje poslova i zadataka koji su neposredno vezani za potrebe rada Gradonačelnika, a po potrebi i tajnika tijela uprave,
 • vođenje stručnih, administrativnih i protokolarnih poslova,vođenje dnevnih planova sastanaka i obveza Gradonačelnika, pripremu sjednica Kolegija, praćenje realizacije zaključaka, prijema građana, stranih i domaćih delegacija, te druge svečane i protokolarne susrete i događaje od važnosti za  Grad,
 • pripremu i provedbu gradskih razvojnih projekata, kandidiranje na natječaje domaćih i međunarodnih institucija, praćenje implementacije Strategije, izrada analiza i planova,
 • normativno-pravne poslove vezane za izradu nacrta i prijedloga propisa i drugih općih akata koje donosi Gradonačelnik,
 • vođenje poslovnih procesa vezanih za promociju grada kao lokaliteta povoljnog za ulaganje i privlačenje domaćih i inozemnih investitora,
 • poslove provođenja javnih nabava,
 • izradu analiza, izvješća, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala za Gradonačelnika, te koordiniranje u obavljanju poslova iz nadležnosti Gradonačelnika i gradskih službi,
 • poslove vezane za radne odnose i ljudske resurse, utvrđivanje prava, obveza i odgovornosti službenika i namještenika,
 • vršenje stručnih, administrativnih i drugih poslova za potrebe mjesnih zajednica,
 • sve komunikacijske aktivnosti i poslove vezane za odnose s javnošću, kao i uređivanje službene web stranice,
 • poslovi praćenja i istraživanja promjena i pojava u oblasti informacijskog sustava te unaprjeđivanje, održavanje i neometano funkcioniranje informacijskog sustava Gradske uprave,
 • administrativno-tehničke poslove vezane za Kabinet,
 • vršenje i drugih poslova sukladno pozitivnim zakonskim propisima iz nadležnosti Kabineta.

 

Odsjeci

Odsjek za opće poslove i javne nabave

Odsjek za investicije i razvojne projekte
Stanka Rašić – stanka.rasic@ljubuski.ba

Niste pronašli odgovor? Postavite pitanje!

Kabinet Gradonačelnika

VIŠE INFORMACIJA

Služba za branitelje iz Domovinskog rata, opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove

VIŠE INFORMACIJA

Služba za civilnu-protupožarnu zastitu

VIŠE INFORMACIJA

Služba za gospodarstvo i poljoprivredu

VIŠE INFORMACIJA

Služba za inspekcijske poslove – Inspektorat

VIŠE INFORMACIJA

Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i katastarske poslove

VIŠE INFORMACIJA

Služba za riznicu, računovodstvo i financije

VIŠE INFORMACIJA

Služba za stambeno-komunalne poslove Grada Ljubuškog

VIŠE INFORMACIJA

Skip to content