Gradske službe Grada Ljubuškog

Kabinet Gradonačelnika

Ankica Šaravanja
šefica Kabineta Gradonačelnika – pomoćnica Gradonačelnika

Telefon: +387 39 835 534
E-mail: ankica.saravanja@ljubuski.ba

Služba za branitelje iz Domovinskog rata, opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove

Telefon: +387 39 835 522
Tel. matični ured: +387 39 835 517
E-mail: maticar@ljubuski.ba

Služba za civilnu-protupožarnu zaštitu

Mario Bajto
pomoćnik Gradonačelnika

Telefon: +387 39 835 562
E-mail: mario.bajto@ljubuski.ba

Služba za inspekcijske poslove – Inspektorat

Dejan Rašić
pomoćnik Gradonačelnika

Telefon: +387 39 835 535
E-mail: dejan.rasic@ljubuski.ba

Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i katastarske poslove

Damir Kozina
pomoćnik Gradonačelnika

Telefon: +384 39 835 544
E-mail: damir.kozina@ljubuski.ba

Služba za riznicu, računovodstvo i financije

Stipe Bubalo,
pomoćnik Gradonačelnika

Telefon: +387 39 835 532
E-mail: stipe.bubalo@ljubuski.ba

Služba za stambeno-komunalne poslove Grada Ljubuškog

Željko Perić
pomoćnik Gradonačelnika

Telefon: +387 39 835 547
E-mail: zeljko.peric@ljubuski.ba

Skip to content