Obavijest roditeljima o načinu ostvarivanja prava na subvencionirani prijevoz učenika

Datum objave: 31.08.2022.

Temeljem članka 3. stavak (1) Odluke o subvencioniranju troškova prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola za školsku 2022./2023. godinu („Službeni glasnik Grada Ljubuškog“, broj: 4/22), (u daljnjem tekstu: Odluka), Grad Ljubuški će subvencionirati troškove prijevoza u iznosu od 100% cijene za učenike osnovnih i srednjih škola koji imaju prebivalište na području Grada Ljubuškog, pohađaju osnovne i srednje škole na području Grada Ljubuškog, a postoji organiziran prijevoz za tu relaciju.

Kako bi ostvarili pravo na besplatan prijevoz, temeljem članka 5. Odluke, roditelji učenika su dužni popuniti izjavu koju će dobiti u školi te istu vratiti u školu najkasnije do dana 9. rujna 2022. godine.

Učenicima koji imaju prebivalište na području Grada Ljubuškog, a pohađaju srednje škole na području općina/gradova Gruda, Čitluka, Mostara i Čapljine, temeljem članka 3. stavak (2) Odluke, Grad Ljubuški će subvencionirati troškove prijevoza u iznosu od 50% mjesečne karte u školskoj 2022./2023. godini.

Kako bi ostvarili pravo na subvenciju prijevoza, temeljem članka 5. Odluke, roditelji učenika su dužni Odsjeku za društvene djelatnosti i zajedničkih poslova Grada Ljubuškog, dostaviti Uvjerenje o upisu u srednju školu, broj transakcijskog računa te popuniti Izjavu o korištenju prijevoza najkasnije do dana 16. rujna 2022. godine.

Služba za branitelje iz Domovinskog rata, opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove

Skip to content