Obavijest o inspekcijskom nadzoru postavljenih pločica sa kućnim brojem

Datum objave: 30.11.2023.

Služba za inspekcijske poslove – Inspektorat Grada Ljubuškog obavještava sveukupnu javnost da će sukladno izvršenom postavljanju pločica sa kućnim brojem na području grada Ljubuškog dodijeljenih Rješenjem Službe za stambeno – komunalne poslove Grada Ljubuškog, krenuti u inspekcijski nadzor postavljenih pločica sa kućnim brojem na objekte u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba, sukladno Odluci o nazivima i označavanju ulica, trgova i parkova i označavanju objekata brojevima na području grada Ljubuškog (“Službeni glasnik Grada Ljubuškog”, broj: 1/16, 3/17, 7/17 i 10/21).

Sukladno Odluci o komunalnom redu (“Službeni glasnik Grada Ljubuškog”, broj: 6/23) sve pravne i fizičke osobe koje posjeduju objekte na koje je postavljena pločica sa kućnim brojem dužne su pločicu održavati čistom i urednom te ne smiju istu onečišćavati i uništavati kao i neovlašteni skidati i mijenjati.

Ukoliko pravne i fizičke osobe postupe protivno odredbama Odluke o komunalnom redu na način da nelegalno skinu pločicu sa kućnim brojem i slično, pozivaju se da do 10. siječnja 2024. godine istu vrate na mjesto na kojem je bila prethodno postavljena.

Nakon isteka danog roka, Služba za inspekcijske poslove – Inspektorat Grada Ljubuškog putem Gradskog inspektora za komunalne poslove, zaštitu okoliša i ceste izvršit će pojačani inspekcijski nadzor objekata na području grada Ljubuškog te sukladno Odluci o komunalnom redu (“Službeni glasnik Grada Ljubuškog”, broj: 6/23) poduzeti propisane mjere, koje podrazumijevaju izdavanje prekršajnih naloga i pokretanje prekršajnog postupka.

Skip to content