Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Datum objave: 08.07.2024.

Na temelju članka 64. stavak 1. točka b), članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22), članka 21. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Gradu Ljubuškom (”Službeni glasnik Općine/Grada Ljubuški”, broj: 3/17 i 6/20), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu imenovanog Rješenjem broj: 02/1-05-1814-2/24 od 12. lipnja 2024. godine, u postupku javne nabave ”Obnova interijera Gimnazije Ljubuški – II faza” objavljenog dana 12. lipnja 2024. godine na Portalu javnih nabava, broj Obavijesti: 158-1-3-36-3-16/24, evidencijski broj: 02/1-05-1814/24, Gradonačelnik je d o n i o

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Skip to content