Obavijest o vodovodnim i kanalizacijskim priključcima

Datum objave: 30.11.2023.

Služba za inspekcijske poslove – Inspektorat Grada Ljubuškog obavještava sveukupnu javnost da sukladno Odluci o priključenju na komunalnu infrastrukturu (Službeni glasnik Grada Ljubuškog, broj: 1/23) vlasnik građevine dužan je priključiti svoju građevinu na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda kada su osigurani uvjeti za priključenje.

Svim pravnim i fizičkim osobama koje posjeduju građevinu, a nisu izvršile:
– priključenje na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom,
– priključenje za odvodnju otpadnih i oborinskih voda gdje su osigurani uvjeti za priključenje na komunalnu infrastrukturu, a ne posjeduju regularnu septičku jamu,
– priključenje za odvodnju otpadnih i oborinskih voda gdje nisu osigurani uvjeti za priključenje na komunalnu infrastrukturu, a ne posjeduju regularnu septičku jamu,
– svjesno posjeduju nelegalni priključak i neovlašteno koriste vodne usluge,
– ne izvršavaju u cijelosti obveze sukladno Odluci o općim i tehničkim uvjetima pružanja vodnih usluga između ovlaštenog Isporučitelja vodnih usluga JP “Parkovi” d.o.o. Ljubuški i korisnika vodnih usluga na području grada Ljubuškog,

daje se rok do 31. siječnja 2024. godine da gore navedene uvjete za pružanje vodnih usluga reguliraju sa ovlaštenim Isporučiteljem vodnih usluga JP “Parkovi” d.o.o. Ljubuški.

Do isteka danog roka, Služba za inspekcijske poslove – Inspektorat Grada Ljubuškog putem Gradskog inspektora za komunalne poslove, zaštitu okoliša i ceste vršit će preventivne inspekcijske nadzore i upozoravati na postojeće nepravilnosti kao i način za njihovo otklanjanje.

Nakon isteka danog roka, sukladno Odluci o priključenju na komunalnu infrastrukturu (“Službeni glasnik Grada Ljubuškog”, broj: 1/23) i Odluci o komunalnom redu (“Službeni glasnik Grada Ljubuškog”, broj: 6/23) Služba za inspekcijske poslove – Inspektorat Grada Ljubuškog putem Gradskog inspektora za komunalne poslove, zaštitu okoliša i ceste poduzeti će propisane mjere, koje podrazumijevaju izdavanje prekršajnih naloga i pokretanje prekršajnog postupka.

Skip to content