Obavijest o obilježavanju i obnavljanju postojeće prometne horizontalne signalizacije na urbanom području grada Ljubuškog

Datum objave: 23.08.2022.

Služba za stambeno-komunalne poslove Grada Ljubuškog obavještava sveukupnu javnost da se na urbanom području grada Ljubuški počinju izvoditi radovi na obilježavanju i obnavljanju postojeće prometne horizontalne signalizacije po fazama izvođenja predmetnih radova, te će sukladno potrebama na izvođenju istih dolaziti do izmjene režima prometa.

Zona izvođenja radova će biti obilježena odgovarajućom prometnom signalizacijom uz nadležnost PU Ljubuški, te će isti uz provođenje zakonskih mjera i postupaka vršiti izmjenu režima prometa (regulacija i preusmjeravanje prometnih tokova).

Molimo sve sudionike u prometu na razumijevanje i strpljenje, te da se prilagode navedenim predmetnim situacijama do okončanja predmetnih radova.

Služba za stambeno-komunalne poslove Grada Ljubuškog

Skip to content