Javne konzultacije na Nacrt Strategije razvoja Grada Ljubuškog za razdoblje 2021. – 2027. godine

Datum objave: 16.01.2021.

Strategija razvoja Grada Ljubuškog  za razdoblje 2021 – 2027. godine (Strategija), nastala  kao prilagođeni i revidirani tekst Strategije za period 2019.-2024. je ključni strateško-planski dokument, koji treba poticati budući rast i razvoj zajednice.

Strategija razvoja obuhvaća društvenu, ekonomsku i sferu zaštite životne sredine, poštujući prostorni plan Grada. Strategija je izrađena kao okvir za definiranje zajedničkih ciljeva, poticanje lokalnih snaga, kao i odgovor na izazove budućeg razvoja Grada i sveukupnog života u njemu. Strategija informira sveukupnu javnost i potencijalne ulagače o razvojnom putu Ljubuškog i predstavlja osnovu za izradu detaljnih planova i programa u pojedinim sektorima, kreira podlogu za praćenje napretka te potiče suradnju i dogovor u planiranju različitih razina vlasti i društveno-ekonomskih partnera.

Strategiju razvoja Grada Ljubuškog je pripremio Razvojni tim uz tehničku i stručnu podršku osiguranu kroz Projekt integriranog lokalnog razvoja (ILDP), a koji predstavlja zajednički projekt Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP). Sam proces izrade Strategije slijedio je principe otvorenosti i partnerstva što je prodrazumijevalo i aktivno sudjelovanje  lokalnog partnerstva za razvoj u vidu Partnerske grupe. Članovi radnih tijela i ostali zainteresirani sudionici su imali mogućnost da uključivanjem u proces izrade Strategije, te kroz predlaganje konkretnih mjera i projekata, pruže vrijedan doprinos kako bi ovaj dokument bio što kvalitetniji te kako bi u najvećoj mogućoj mjeri bio odraz stvarnih potreba stanovnika Grada.

Pozivamo Vas da Vaše prijedloge za izmjene i dopune Nacrta Strategije razvoja Grada  Ljubuškog  za razdoblje  2021. – 2027. godine dostavite putem maila  grad@ljubuski.ba najkasnije do 24. travnja 2021. godine.

Skip to content