Natječaji i pozivi

Javni natječaj za prijem namještenika u radni odnos

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA G R A D   L J U B U Š KI GRADONAČELNIK   Broj: 02-05- 1676/21 Ljubuški, 14. lipnja 2021. godine Na temelju članaka 23. i 24. Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u...

Javni poziv za dostavu ponuda za javnu nabavu

Na temelju članka 8. stavak 1. Zakona o javnim nabavama (''Službeni glasnik BiH'', broj: 39/14) i članka 7.  Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavama (''Službeni glasnik BiH'', broj: 66/16) u postupku javne nabave...

Javni poziv za dodjelu grantova za projekte MZ i NVO

Centar za građansku suradnju  raspisuje: Javni poziv za dodjelu grantova za provedbu projekata /inicijativa mjesnih zajednica i lokalnih organizacija civilnog društva – udruženja /udruge/ nevladine organizacije Centar za građansku suradnju Livno (CGS) i Udruženje...

Konačni rezultati Javnog poziva za dodjelu plastenika od 100 m2

Na temelju Javnog poziva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinanciranja u projektu, broj: 02-04-1103/21 od 12. travnja 2021. godine, a u svezi sa projektom ''Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz...

Obavijesti Gradskog vijeća

Prikaži obavijesti

Javne nabave

Prikaži dokumente

Natječaji i pozivi

Prikaži dokumente

Informacije za građane

Prikaži informacije