Rezultati Javnog poziva za dodjelu proračunskih sredstava Grada Ljubuškog za projekte iz područja kulture za 2023. godinu

Datum objave: 26.04.2023.

Na temelju članka 10. stavak (2) Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele proračunskih sredstava Grada Ljubuškog za projekte iz područja kulture za 2023. godinu (”Službeni glasnik Grada Ljubuškog”, broj: 1/23) i članka 132. Statuta Grada Ljubuškog (”Službeni glasnik Grada Ljubuškog”, broj: 6/19), u vezi sa Javnim pozivom za dodjelu proračunskih sredstava Grada Ljubuškog za projekte iz područja kulture za 2023. godinu, broj: 02-05-506/23 od 08. veljače 2023. godine, a sukladno Prijedlogu liste Povjerenstva za odabir projekata iz područja kulture za dodjelu proračunskih sredstava grada Ljubuškog, Gradonačelnik Grada Ljubuškog o b j a v lj u je

Rezultate Javnog poziva za dodjelu proračunskih sredstava Grada Ljubuškog za projekte iz područja kulture za 2023. godinu

Skip to content