Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuškog usmenim javnim nadmetanjem

Datum objave: 03.08.2023.

Na temelju članka 363. stavka 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 66/13 i 100/13), članka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, županija, općine i gradova („Službene novine Federacije BiH“ br. 17/14), članka 8. stavak 1. Odluke o postupku, načinima i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Ljubuški („Službeni glasnik općine Ljubuški“ br. 5/14) i Zaključka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta Gradskog vijeća Ljubuški br. 01-02-2018/23 od 20.07.2023. godine, Gradonačelnik r a s p i s u j e

J A V N I  N A T J E Č A J za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuškog usmenim javnim nadmetanjem

Skip to content