JAVNI NATJEČAJ za prijem namještenika u radni odnos

Datum objave: 09.05.2023.

Na temelju članaka 23. i 24. Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj (Prečišćeni tekst) („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 6/21), članka 9. Pravilnika o radnim odnosima u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave Grada Ljubuškog (”Službeni glasnik Općine/Grada Ljubuški”, broj: 4/17 i 5/20), a u skladu sa Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog gradskog tijela uprave Grada Ljubuškog („Službeni glasnik Grada Ljubuškog“ broj: 4/21, 6/21, 7/21, 2/22, 5/22 i 7/22) Gradonačelnik Grada Ljubuškog o b j a v l j u je

JAVNI NATJEČAJ za prijem namještenika u radni odnos

Skip to content