Prijedlog liste kandidata koji ostvaruju pravo na subvencioniranje prve stambene nekretnine za mlade na području grada Ljubuškog za 2022. godinu

Datum objave: 03.04.2023.

B o s n a i H e r c e g o v i n a
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
GRAD LJUBUŠKI
GRADONAČELNIK

Broj: 02-05-103-19/23
Ljubuški, 03. travnja 2023. godine

Na temelju članka 7. stavak (4) i (5) Odluke o subvencioniranju prve stambene nekretnine za mlade na području Grada Ljubuškog za 2022. godinu (”Službeni glasnik Grada Ljubuškog”, broj: 7/22), a u vezi sa Javnim pozivom za subvencioniranje prve stambene nekretnine za mlade na području grada Ljubuškog za 2022. godinu, broj: 02-05-55/23 od 05. siječnja 2023. godine, Povjerenstvo za provedbu postupka subvencioniranja prve stambene nekretnine za mlade na području grada Ljubuškog za 2022. godinu o b j a v lj u je

P R I J E D L O G  L I S T E
kandidata koji ostvaruju pravo na subvencioniranje prve stambene nekretnine za mlade na području grada Ljubuškog za 2022. godinu

Skip to content