Preliminarni rezultati Javnog poziva za raspoređivanje taksi vozila na slobodna taksi stajališta na području grada Ljubuškog za 2023. godinu

Datum objave: 20.04.2023.

Na temelju članka 10. Odluke o organizaciji taksi prijevoza za 2023. godinu na području grada ljubuškog (”Službeni glasnik Grada Ljubuškog”, broj:2/23), a u svezi sa Javnim pozivom za raspoređivanje taksi vozila na slobodna taksi stajališta na području grada Ljubuškog za 2023. godinu, broj: 02-05-822-1/23 od 13. ožujka 2023. godine, Gradonačelnik Grada Ljubuškog o b j a v lj u j e

PRELIMINARNE REZULTATE

Javnog poziva za raspoređivanje taksi vozila na slobodna taksi stajališta na području grada Ljubuškog za 2023. godinu

Skip to content