Prijedlog rezultata Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora brucošima Grada Ljubuškog za akademsku 2023./2024. godinu

Datum objave: 15.11.2023.

Na temelju Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora brucošima Grada Ljubuškog za akademsku 2023./2024. godinu, broj: 02-05-2561/23 od 02.10.2023. godine, a u svezi točke II. Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka dodjele jednokratnih financijskih potpora brucošima Grada Ljubuškog za akademsku 2023./2024. godinu, broj: 02-05-2561-1/23 od 03.10.2023. godine, Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele jednokratnih financijskih potpora brucošima Grada Ljubuškog za akademsku 2023./2024. godinu o b j a v lj u j e

P R I J E D L O G   R E Z U L T A T A  Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora brucošima Grada Ljubuškog za akademsku 2023./2024. godinu

Skip to content