Rezultati Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora brucošima Grada Ljubuškog za akademsku 2023./2024. godinu

Datum objave: 23.11.2023.

Na temelju članka 7. Odluke o dodjeli jednokratnih financijskih potpora brucošima Grada Ljubuškog za akademsku 2023./2024. godinu („Službeni glasnik Grada Ljubuškog” broj: 6/23) a u svezi sa Javnim pozivom za dodjelu jednokratnih financijskih potpora brucošima Grada Ljubuškog, broj: 02-05-2561/23 od 02.10.2023. godine, Gradonačelnik Grada Ljubuškog
o b j a v lj u j e

R E Z U L T A T E Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora brucošima Grada Ljubuškog za akademsku 2023./2024. godinu

Skip to content