Javni poziv za dostavu ponuda za javnu nabavu

Datum objave: 21.07.2021.

Na temelju članka 8. stavak 1. Zakona o javnim nabavama (”Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) i članka 7.  Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavama (”Službeni glasnik BiH”, broj: 66/16) u postupku javne nabave usluga ”Nabava usluga izrade nalaza sudskog vještaka i procjena tržišne vrijednosti nekretnina i izrada elaborata etažiranja”, Gradonačelnik objavljuje

Javni poziv za dostavu ponuda za javnu nabavu ”Nabava usluga izrade nalaza sudskog vještaka i procjena tržišne vrijednosti nekretnina i usluga izrade elaborata etažiranja”

Skip to content