Javni poziv za dostavljanje prijedloga za investiranje, u cilju ažuriranja Plana kapitalnih investicija grada Ljubuškog

Datum objave: 24.11.2022.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
G R A D L J U B U Š KI
GRADONAČELNIK

Broj:
Ljubuški, 24.studeni 2022. godine

Na temelju članka 2. Pravilnika o načelu i načinu podnošenja prijedloga za investiranje Plana kapitalnih investicija grada Ljubuški, broj 02/1-02-3044/21, gradonačelnik grada Ljubuškog objavljuje

JAVNI POZIV
za dostavljanje prijedloga za investiranje, u cilju ažuriranja Plana kapitalnih investicija grada Ljubuškog

Predmet ovoga Javnog poziva je prikupljanje prijedloga za investiranje, u cilju ažuriranja Plana kapitalnih investicija grada Ljubuškog, kako bi se odredili prioriteti gradskih investicija, koje se odnose na organiziranu infrastrukturnu izgradnju, odnosno na poboljšanje tehničke i društvene infrastrukture u narednih četiri godine.

Glavni nositelj aktivnosti je Povjerenstvo za izradu Plana kapitalnih investicija, koje je imenovalo Gradsko vijeće. Povjerenstvo će izvršiti verifikaciju prispjelih prijedloga, odrediti prioritetne investicijske projekte u skladu s prihvaćenim kriterijima, te pripremiti konačan prijedlog ažuriranog Plana kapitalnih investicija na usvajanje Gradskom vijeću Ljubuški.

Prijedloge za investiranje mogu podnijeti:
• Građani grada Ljubuškog
• Radna tijela Gradskog vijeća
• Gradonačelnik
• Službe za upravu
• Poduzeća, poduzetnici i druge organizacije
• Mjesne zajednice
• Nevladine organizacije

Potencijalni predlagači Obrazac prijedloga za investiranje mogu preuzeti u prostorijama Centra za usluge građanima, u zgradi Gradske uprave Ljubuški, Trg dr. Franje Tuđmana 1 i na službenoj web stranici grada Ljubuškog www.ljubuski.ba.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Kabinetu gradonačelnika, na broj telefona 039/835-546

Popunjeni Obrasci prijedloga za investiranje dostavljaju se osobno ili putem pošte na adresu:
Grad Ljubuški, Povjerenstvo za izradu Plana kapitalnih investicija, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 88320 Ljubuški.

Rok za podnošenje prijedloga je do 08.12. 2022. godine.
Nepotpuni i neblagovremeno podneseni prijedlozi neće se uzimati u razmatranje.

GRADONAČELNIK
Vedran Markotić

Skip to content