Zaključak o poništavanju Javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta na području grada Ljubuškog

Datum objave: 20.12.2022.

Na temelju Odluke o pokretanju postupka o dodjeli koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta na području grada Ljubuškog broj: 01-02-2729/22 od 28.10.2022. („Službeni glasnik Grada Ljubuškog“, broj: 5/22), članka 17. i članka 130. Statuta Grada Ljubuškog („Službeni glasnik grada Ljubuškog“, broj: 6/19) Gradonačelnik, d o n o s i

Z A K LJ U Č A K
o poništavanju Javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta na području grada Ljubuškog

Skip to content