XXVII. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški

Datum objave: 11.08.2023.

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
GRAD LJUBUŠKI
GRADSKO VIJEĆE
Broj:01- 05- 4-6/23
Ljubuški, 11.08.2023.godine

Na temelju članka 18. Poslovnika Gradskog vijeća Ljubuški (“Sl. glasnik Općine/Grada Ljubuškog”, broj 4/08 i 08/19), sazivam

XXVII. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI

za 14.08.2023. godine (ponedjeljak) s početkom u 9,00 sati i predlažem sljedeći:

D n e v n i red:
1. Usvajanje zapisnika s XXVI. sjednice Gradskog vijeća,
2. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
3. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Gradonačelniku za sklapanje Ugovora o prijenosu
stečenih prava na nekretninama,
4. Prijedlog Zaključka o prodaji neposrednom pogodbom neizgrađenog građevnog zemljišta,

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice (zgrada PU Ljubuški).

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić

Skip to content