XXVI. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški

Datum objave: 14.07.2023.

Bosna i H e rcegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
GRAD LJUBUŠKI
GRADSKO VIJEĆE
Broj:01- 05- 4-5/23
Ljubuški, 12.07.2023.godine

Na temelju članka 18. Poslovnika Gradskog vijeća Ljubuški (“Sl. glasnik Općine/Grada Ljubuškog”, broj 4/08 i 08/19), sazivam

XXVI. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI

za 20.07. 2023. godine (četvrtak) s početkom u 10,00 sati i predlažem sljedeći:

D n e v n i  red:
1. Usvajanje zapisnika s XXV. sjednice Gradskog vijeća,
2. Informacija o radu za 2022. godinu ALBA PJ Ljubuški,
3. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
4. Prijedlog Odluke o subvencioniranju troškova prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola za
školsku 2023./2024.godinu,
5. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za prijenos Ugovora o koncesiji broj: 02-24-2158/16 od 24. studenog 2016. godine,
6. Prijedlog Zaključka:
a) o stavljanju van snage Zaključka o davanju suglasnosti za prijenos Ugovora o koncesiji broj: 02-24-1391/15 od 07. kolovoza 2015. godine,
b) o stavljanju van snage Zaključka o davanju suglasnosti za prijenos Ugovora o koncesiji broj: 02-24-1407/15 od 07. kolovoza 2015. godine,
c) o stavljanju van snage Zaključka o davanju suglasnosti za prijenos Ugovora o koncesiji broj: 02-24-1424/15 od 07. kolovoza 2015. godine,
d) o stavljanju van snage Zaključka o davanju suglasnosti za prijenos Ugovora o koncesiji broj: 02-24-1425/15 od 07. kolovoza 2015. godine,
e) o stavljanju van snage Zaključka o davanju suglasnosti za prijenos Ugovora o koncesiji broj: 02-24-1498/20 od 26. lipnja 2020. godine,
7. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o procijenjenoj šteti uzrokovanoj tučom dana 03. lipnja
2023. godine, na području Mjesnih zajednica Humac, Hardomilje, Radišići i Teskera,
8. Prijedlog Zaključka o zamjeni nekretnina između Grada Ljubuškog i Zorana Tolja sina Branka iz Humca i Marina Tolja sina Zdravka iz Dola,
8. Prijedlog Rješenja o:
a) razrješenju člana Nadzornog odbora JP Radio Ljubuški d.o.o.,
Ljubuški,
b) imenovanju privremenog člana Nadzornog odbora JP Radio Ljubuški d.o.o.,

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice (zgrada PU Ljubuški).

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić

Skip to content