XXV. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški

Datum objave: 09.05.2023.

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
GRAD LJUBUŠKI
GRADSKO VIJEĆE

Broj:01- 05- 4-4/23
Ljubuški,09.05.2023.godine

Na temelju članka 18. Poslovnika Gradskog vijeća Ljubuški (“Sl. glasnik Općine/Grada Ljubuškog”, broj 4/08 i 08/19), sazivam

XXV. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI

za 12. svibnja 2023.godine (petak) s početkom u 10,00 sati i predlažem sljedeći:

D n e v n i red:
1. Usvajanje zapisnika s XXIV. sjednice Gradskog vijeća,
2. Informacija o radu za 2022. godinu i Program rada za 2023. godinu Crvenog Križa Ljubuški,
3. Izvješće o radu za 2022. godinu i Program rada za 2023. godinu Turističke zajednice Grada Ljubuškog,
4. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
5. Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratnih financijskih potpora maturantima Grada Ljubuškog
za školsku godinu 2022./2023.
6. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka o dodjeli koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta na području Grada Ljubuškog,
7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka dodjele koncesija na
poljoprivrednom zemljištu na području grada Ljubuškog,
8. Prijedlog Rješenja o:
a) razrješenju člana Odbora za gospodarstvo i ekonomska pitanja Gradskog vijeća
Ljubuški,
b) izboru člana Odbora za gospodarstvo i ekonomska pitanja Gradskog vijeća Ljubuški,

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice (zgrada PU Ljubuški).

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić

Skip to content