XXIV. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški

Datum objave: 14.04.2023.

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
GRAD LJUBUŠKI
GRADSKO VIJEĆE

Broj:01- 05- 4-3/23
Ljubuški, 13.04.2023.godine

Na temelju članka 18. Poslovnika Gradskog vijeća Ljubuški (“Sl. glasnik Općine/Grada Ljubuškog”, broj 4/08 i 08/19), sazivam

XXIV. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI

za 18. travnja 2023.godine (utorak) s početkom u 10,00 sati i predlažem sljedeći:

D n e v n i red:
1. Usvajanje zapisnika s XXIII. sjednice Gradskog vijeća,
2. Izvješće o radu za 2022. godinu i Program rada i financijski plan za 2023. godinu, JP „Parkovi“
d.o.o. Ljubuški,
3. Izvješće o radu za 2022. godinu i Plan poslovanja za 2023. godinu JP Radio Ljubuški d.o.o.,
4. Izvješće o radu za 2022. godinu Centra za socijalni rad Ljubuški s informacijom „ Plan
djelovanja JU Centra za socijalni rad Ljubuški u izvanrednim situacijama izazvanim prirodnim i
drugim nesrećama“ i Program rada za 2023. godinu,
5. Izvješće o radu za 2022. godinu i Program rada i financijski plan za 2023. godinu JU „Kulturno-
športski centar“ Ljubuški,
6. Izvješće o radu za 2022. godinu i Program rada za 2023. godinu JU Edukacijsko-rehabilitacijski
centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju grada Ljubuškog,
7. Izvješće o radu za 2022. godinu i Program rada za 2023. godinu Dječjeg vrtića Ljubuški,
8. Izvješće o radu za 2022. godinu i Program rada za 2023. godinu Glazbene škole Ljubuški,
9. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
10. Prijedlog Zaključka o usvajanju godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Ljubuškog za
2022. godinu,
11. Prijedlog Rješenja o:
a) razrješenju predsjednika i člana Gradskog izbornog povjerenstva Ljubuški,
b) imenovanju predsjednika i člana Gradskog izbornog povjerenstva Ljubuški,
12. Prijedlog Rješenja o razrješenju:
a) člana-Predsjednika Nadzornog odbora JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški,
b) člana-Nadzornog odbora Turističke zajednice Grada Ljubuškog,
13. Prijedlog Rješenja o razrješenju direktora Turističke zajednice Grada Ljubuškog,
14. Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine – dvosobnog stana,
15. Prijedlog Zaključka o dodjeli poslovnih prostorija na korištenje,
16. Prijedlog Rješenja o dodjeli koncesije za korištenje zemljišta u poljoprivredne svrhe:
a) „EKO SELO“ p.o. Ljubuški, Hardomilje 92.,
b) Ivanu (Mile) Ćutuku, Vojnići 34,
c) Branku (Marko) Aliloviću, Studenci 257,
d) Josipu (Blago) Vučiću, Cerno 65,
17. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za prijenos Ugovora o koncesiji
a) broj: 02-05-1103/09 od 04. rujna 2009. godine, sklopljen između Općine Ljubuški i MALO SUNCE D.O.O. Studenci 25. na novog korisnika koncesije FILSONIĆI D. O. O. Radišići 342, b) broj: 02-24-1499/20 od 26. lipnja 2020. godine, sklopljen između Grada Ljubuškog i MABOG GUMANOVIĆ d.o.o.,Grude, Podkrstine bb., na novog korisnika koncesije Miletina proizvodi d.o.o., ul Fra Nikole Ivankovića br. 18, 88320 Ljubuški,
18. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na blizinu gradnje objekta granici parcele na
udaljenosti manjoj od tri metra,

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice (zgrada PU Ljubuški).

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić

Skip to content