XV. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški

Datum objave: 24.03.2022.

Bosna i H e rcegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
GRAD LJUBUŠKI
GRADSKO VIJEĆE
Broj:01- 05-3-2/22
Ljubuški, 22.03.2022.godine

Na temelju članka 18. Poslovnika Gradskog vijeća Ljubuški (“Sl. glasnik Općine/Grada Ljubuškog”, broj 4/08 i 08/19), sazivam

XV. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI

za 28. ožujka 2022.godine (ponedjeljak) s početkom u 10,00 sati i predlažem sljedeći:

D n e v n i red:
1. Usvajanje zapisnika s XIII. sjednice Gradskog vijeća,
2. Informacija o radu za 2021. godinu i Program rada za 2022. godinu Gimnazije Ljubuški,
3. Informacija o radu za 2021. godinu i Program rada za 2022. godinu SSŠ Ruđera Boškovića Ljubuški,
4. Izvješće o radu za 2021. godinu i Program rada za 2022. godinu Glazbene škole Ljubuški,
5. Izvješće o radu za 2021. godinu i Program rada za 2022. godinu OŠ Marka Marulića Ljubuški,
6. Izvješće o radu za 2021. godinu i Program rada za 2022. godinu OŠ Tina Ujevića Vitina,
7. Izvješće o radu za 2021. godinu i Program rada za 2022. godinu OŠ I. B. Mažuranić Humac,
8. Izvješće o radu Gradonačelnika, službi za upravu i Struče službe Grada Ljubuškog za 2021. godinu, i godišnji Program rada Grada Ljubuškog za 2022. godinu,
9. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
10. Prijedlog Zaključka o usvajanju godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna grada Ljubuškog za
2021. godinu,
11. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi,
12. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o gradskim upravnim pristojbama i tarifi upravnih pristojbi
Grada Ljubuškog,
13. Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine-dvosobnog stana, (prilog: Elaborat procjene vrijednosti
nekretnine, broj: 02-03(22),
14. Prijedlog Zaključka o dodjeli poslovnih prostora na korištenje,
15. Prijedlog Odluke o određivanju građevnog zemljišta u državnom vlasništvu,
16. Prijedlog Rješenja o:
a) davanju suglasnosti na razrješenje ravnatelja Javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar
za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju grada Ljubuškog,
b) ) davanju suglasnosti na imenovanje ravnatelja Javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski
centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju grada Ljubuškog,
17. Prijedlog Zaključka o broju članova Gradskog izbornog povjerenstva Ljubuški,
18. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Gradskog izbornog povjerenstva Grada Ljubuškog,

Sjednica će se održati u prostorijama Kulturnog centra Ljubuški.

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić

Skip to content