XIII. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški

Datum objave: 31.01.2022.

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
GRAD LJUBUŠKI
GRADSKO VIJEĆE
Broj:01- 05-3-1/22
Ljubuški, 31.01.2022.godine

Na temelju članka 18. Poslovnika Gradskog vijeća Ljubuški (“Sl. glasnik Općine/Grada Ljubuškog”, broj 4/08 i 08/19), sazivam

XIII. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI

za 04. veljače 2022.godine (petak) s početkom u 10,00 sati i predlažem sljedeći:

D n e v n i red:
1. Usvajanje zapisnika s XII. sjednice Gradskog vijeća,
2. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa rada Gradskog vijeća Ljubuški za 2021. godinu,
4. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Ljubuški za 2022. godinu,
5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o reguliranju parkiranja na urbanom području Grada Ljubuškog,
6. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Ljubuškog za 2021. godinu,
7. Prijedlog Odluke o organizaciji taksi prijevoza za 2022. godinu na području grada Ljubuškog,
8. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o preuzimanju zaposlenika, osnovnih sredstava i nepokretne imovine Fonda u stambeno-komunalnom gospodarstvu grada Ljubuškog,
9. Prijedlog Odluke o prestanku svojstva javnog dobra u općoj uporabi,
10. Prijedlog Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele proračunskih sredstava Grada Ljubuškog za projekte iz područja kulture za 2022. godinu,
11. Prijedlog Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele proračunskih sredstava Grada
Ljubuškog za projekte iz područja športa za 2022. godinu,
12. Prijedlog Odluke o subvenciji za privatne dječje vrtiće na području grada Ljubuškog za
2022. godinu,
13. Prijedlog Odluke o određivanju građevnog zemljišta u državnom vlasništvu,
14. Prijedlog Odluke o objavi javnog natječaja za imenovanje članova Gradskog izbornog
povjerenstva Ljubuški,
15. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za imenovanje
člana Gradskog izbornog povjerenstva Ljubuški,
16.Prijedlog Odluke o pokretanju postupka o dodjeli koncesija za korištenje poljoprivrednog
zemljišta na području grada Ljubuškog,
17. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka dodjele koncesija na
poljoprivrednom zemljištu na području grada Ljubuškog,
18. Prijedlog Rješenja o dodjeli koncesije za korištenje zemljišta u poljoprivredne svrhe:
a) SD „KRČMARIĆ“ ,
b) OPG „Šiljeg“,

Sjednica će se održati u prostorijama Kulturnog centra Ljubuški.

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić

Skip to content