XI. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški

Datum objave: 07.12.2021.

Bosna i H e rcegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
GRAD LJUBUŠKI
GRADSKO VIJEĆE
Broj:01-05-42-8/21
Ljubuški, 06.12.2021.godine

Na temelju članka 18. Poslovnika Gradskog vijeća Ljubuški (“Sl. glasnik Općine/Grada Ljubuškog”, broj 4/08 i 08/19), sazivam

XI. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI

za 10. prosinca 2021.godine (petak) s početkom u 10,00 sati i predlažem sljedeći

Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika s X. sjednice Gradskog vijeća,
2. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
3. Prijedlog Zaključka o stavljanju nacrta Odluke o Proračunu Grada Ljubuškog za 2022.
godinu na javnu raspravu,
4. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija Grada Ljubuškog za razdoblje
2021. – 2025.
5. Prijedlog Odluke o subvenciranju prve stambene nekretnine za mlade na području Grada
Ljubuškog za 2021. godinu,
6. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne ustanove za odgoj i
obrazovanje djece predškolske dobi,
7. Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine – dvosobnog stana,
8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o prestanku svojstva javnog dobra u općoj uporabi,
9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o nazivima i označavanju ulica, trgova i parkova i
označavanju objekata brojevima na području općine Ljubuški,
10. Prijedlog Rješenja o:
a) razrješenju članova Upravnog vijeća Javne ustanove Edukacijsko- rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s poteškoćama u razvoju Grada Ljubuškog,
b) konačnom imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove Edukacijsko- rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s poteškoćama u razvoju Grada Ljubuškog,
11. Prijedlog Rješenja o:
a) razrješenju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada Ljubuškog za 2020. godinu,
b) imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada Ljubuškog za 2021. godinu,

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški.

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić

Skip to content