VII. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški

Datum objave: 21.05.2021.

Na temelju članka 18. Poslovnika Gradskog vijeća Ljubuški (“Sl. glasnik Općine/Grada Ljubuškog”, broj 4/08 i 08/19), sazivam

VII. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI

za 26.05.2021.godine (srijeda) s početkom u 10,00 sati

i predlažem sljedeći:

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa VI. sjednice Gradskog vijeća,

2. Informacija o radu za 2020. godinu i Program rada za 2021. godinu Crvenog križa Ljubuški,

3. Informacija o radu za 2020. godinu Alba BH poslovna jedinica Ljubuški,

4. Izvješće Povjerenstva za praćenje radova na koncesijama,

5. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),

6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o Proračunu Grada Ljubuškog za 2021. godinu,

7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Ljubuškog za 2021. godinu,

8. Prijedlog Odluke o dodavanju suglasnosti za donošenje Odluke o pokretanju postupka javne nabave usluge kreditnog zaduženja u svrhu realizacije projekta Heritage – REVIVED,

9. Prijedlog Odluke o Strategiji razvoja Grada Ljubuškog za razdoblje 2021- 2027. godine,

10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pružanju financijske potpore investitorima na neizgrađenom građevnom zemljištu u gospodarskim zonama Zvirići i Mostarska Vrata,

11. Prijedlog Odluke o određivanju građevnog zemljišta u državnom vlasništvu,

12. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka o dodjeli koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta na području Grada Ljubuškog,

13. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka dodjele koncesija na poljoprivrednom zemljištu na području Grada Ljubuškog,

14. Prijedlog Odluke o prestanku svojstva javnog dobra u općoj uporabi,

15. Prijedlog Zaključka o dodjeli poslovnog prostora na korištenje Gradskom odboru HDZ BiH Ljubuški,

16. Prijedlog Zaključka o dodjeli poslovnog prostora na korištenje Gradskom odboru HDZ 1990 Ljubuški,

Sjednica će se održati u prostorijama Kulturnog centra Ljubuški.

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić

Skip to content