Rezultati Javnog poziva za ostvarivanje prava na subvenciju za privatne vrtiće

Datum objave: 16.06.2021.

Na temelju članka 4. Odluke o subvenciji za privatne dječje vrtiće na području grada Ljubuškog u 2021. godini („Službeni glasnik Grada Ljubuškog” broj: 1/21) a u vezi s Javnim pozivom za ostvarivanje prava na subvenciju za privatne dječje vrtiće na području grada Ljubuškog u 2021. godini broj: 02-05-231/21 od 21. siječnja 2021. godine, Gradonačelnik Grada Ljubuškog objavljuje

R E Z U L T A T E

Javnog poziva za ostvarivanje prava na subvenciju za privatne dječje vrtiće

na području Grada Ljubuškog u 2021. godini

Skip to content