Rezultati Javnog poziva za odabir korisnica sredstava za financiranje biznisa za marginalizirane grupe žena

Datum objave: 28.11.2022.

Na osnovu članka 12. Pravilnika o kriterijima,načinu i postupku raspodjele sredstava iz Fonda za razvoj biznisa marginaliziranih grupa žena koje se financiraju i sufinanciraju sredstvima grada Ljubuškog ( „Službeni glasnik grada Ljubuški: broj 5/22“) a u vezi s Javnim pozivom za odabir korisnica sredstava za financiranje biznisa za marginalizirane grupe žena broj 02/1-05-2523/22 od dana 3. listopada 2022. Gradonačelnik Grada Ljubuškog o b j a v lj u j e:

Odluku o raspodjeli sredstava

Skip to content