Rezultati Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora studentima viših godina s područja Grada Ljubuškog za akademsku 2022./2023. godinu

Datum objave: 20.12.2022.

Na temelju članka 7. Odluke o dodjeli jednokratnih financijskih potpora studentima viših godina s područja grada Ljubuškog za akademsku 2022./2023. godinu („Službeni glasnik Grada Ljubuškog“, broj: 5/22) a u svezi sa Javnim pozivom za dodjelu jednokratih financijskih potpora studentima viših godina s područja grada Ljubuškog za akademsku 2022./2023. godinu, broj: 02/1-05-2844/22 od 15. studenog 2022. godine, Gradonačelnik Grada Ljubuškog o b j a v lj u j e

R E Z U L T A T E
Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora studentima viših godina
s područja Grada Ljubuškog za akademsku 2022./2023. godinu

Skip to content