Rezultati Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora studentima viših godina Grada Ljubuškog za akademsku 2023./2024. godinu

Datum objave: 28.12.2023.

Na temelju članka 7. Odluke o dodjeli jednokratnih financijskih potpora studentima viših godina Grada Ljubuškog za akademsku 2023./2024. godinu, broj: 02-05-3070/23 od 17.11.2023. godine, a u svezi sa Javnim pozivom za dodjelu jednokratnih financijskih potpora studentima viših godina Grada Ljubuškog za akademsku 2023./2024. godinu, broj: 02-05-3070-1/23 od 20.11.2023. godine, Gradonačelnik o b j a v lj u j e

R E Z U L T A T E Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora studentima viših godina Grada Ljubuškog za akademsku 2023./2024. godinu

Skip to content