Rezultati Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora brucošima Grada Ljubuškog za akademsku 2022./2023. godinu

Datum objave: 29.09.2022.

Na temelju članka 7. Odluke o dodjeli jednokratnih financijskih potpora brucošima Grada Ljubuškog za akademsku 2022./2023. godinu („Službeni glasnik Grada Ljubuškog” broj: 4/22) a u vezi sa Javnim pozivom za dodjelu jednokratnih financijskih potpora brucošima Grada Ljubuškog, broj: 02/1-05-2301/22 od 12. rujna 2022. godine, Gradonačelnik Grada Ljubuškog o b j a v lj u j e

Rezultate Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora brucošima Grada Ljubuškog za akademsku 2022./2023. godinu

Skip to content