Rezultati Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora studentima Grada Ljubuškog za akademsku 2021./2022. godinu

Datum objave: 16.12.2021.

Na temelju članka 7. Odluke o dodjeli jednokratnih financijskih potpora studentima Grada Ljubuškog za akademsku 2021./2022. godinu („Službeni glasnik Grada Ljubuškog” broj: 9/21) a u vezi sa Javnim pozivom za dodjelu jednokratnih financijskih potpora studentima Grada Ljubuškog, broj: 02/1-05-2907/21 od 8. studenog 2021. godine, Gradonačelnik Grada Ljubuškog o b j a v lj u j e

R E Z U L T A T E
Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora studentima
Grada Ljubuškog za akademsku 2021./2022. godinu

Skip to content