Prijedlog liste kandidata koji ostvaruju pravo na subvencioniranje prve stambene nekretnine za mlade na području grada Ljubuškog za 2021. godinu

Datum objave: 15.02.2022.

B o s n a i H e r c e g o v i n a
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
GRAD LJUBUŠKI
GRADONAČELNIK

Broj: 02/1-05-9-24/22
Ljubuški, 15. veljače 2022. godine

Na temelju članka 9. stavak (2) i (3) Odluke o subvencioniranju prve stambene nekretnine za mlade na području Grada Ljubuškog za 2021. godinu (”Službeni glasnik Grada Ljubuškog”, broj: 10/21), a u vezi sa Javnim pozivom za subvencioniranje prve stambene nekretnine za mlade na području grada Ljubuškog za 2021. godinu, broj: 02/1-05-9/22 od 03. siječnja 2022. godine, Povjerenstvo za provedbu postupka subvencioniranja prve stambene nekretnine za mlade na području grada Ljubuškog za 2021. godinu o b j a v lj u je

P R I J E D L O G L I S T E
kandidata koji ostvaruju pravo na subvencioniranje prve stambene nekretnine za mlade na području grada Ljubuškog za 2021. godinu

Sljedeći kandidati ostvaruju pravo na subvencioniranje prve stambene nekretnine za mlade na području grada Ljubuškog za 2021. godinu:

Red.br. Ime i prezime podnositelja prijave Iznos subvencije
1. Dragan Kozina 4.000,00 KM
2. Danijel Čolak 4.000,00 KM
3. Pero Grbavac 4.000,00 KM
4. Josip Boras 4.000,00 KM
5. Katarina Zelić 4.000,00 KM
6. Anita Alilović 4.000,00 KM
7. Ante Roso 4.000,00 KM
8. Petra Terkeš 4.000,00 KM
9. Marta Vukšić 4.000,00 KM
10. Toni Boras 4.000,00 KM
11. Lucija Miškić 4.000,00 KM
12. Stojan Nuić 4.000,00 KM
13. Mislav Boras 4.000,00 KM
14. Drago Zadro 4.000,00 KM
15. David Zelić 4.000,00 KM
16. Viktorija Bebić 4.000,00 KM
17. Kristijan Boras 4.000,00 KM
18. Vladislav Paradžik 4.000,00 KM
19. Toni Dugandžić 4.000,00 KM
20. Tino Prusina 4.000,00 KM
21. Bruno Rašić 4.000,00 KM
22. Ljubo Herceg 4.000,00 KM
23. Gordana Perić 4.000,00 KM
24. Dalibor Boto 4.000,00 KM
25. Franjo Dragičević 4.000,00 KM
26. Maja Rašić 4.000,00 KM

Podnositelji prijave koji se ne nalaze na listi, sukladno pregledanoj dokumentaciji ili stanju utvrđenom prilikom obilaska terena, ne ostvaruju pravo na subvencioniranje prve stambene nekretnine za mlade na području grada Ljubuškog za 2021. godinu, o čemu će biti i pisano obaviješteni, te isti imaju pravo uvida u dokumentaciju svakim radnim danom od 07:30 do 15:30 u zgradi Gradske uprave (ured broj 26).

Nezadovoljni podnositelji prijave mogu izjaviti prigovor Gradonačelniku u roku od sedam dana od dana objave Prijedloga liste na web stranici Grada Ljubuškog.

Konačnu Listu kandidata koji ostvaruju pravo na subvencioniranje utvrđuje Gradonačelnik i ista će se objaviti na službenoj web stranici Grada Ljubuškog i Oglasnoj ploči Gradske uprave.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete, Gradonačelnik će zaključiti ugovore o subvencioniranju kojima će se regulirati međusobna prava i obveze.

Ukoliko se nakon potpisivanja ugovora utvrdi da je korisnik ostvario pravo na subvencioniranje prve stambene nekretnine na temelju dostavljene neistinite dokumentacije, dobivena sredstva je dužan vratiti na žiro račun Grada Ljubuškog u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva za povrat sredstava.

Predsjednik Povjerenstva
Jure Lauc

Skip to content