Plan javnih nabava Grada Ljubuškog za 2023. godinu

Datum objave: 20.01.2023.

Na temelju članka 17. stavak 5. Zakona o javnim nabavama (”Službeni glasnik BiH, broj: 39/14 i 59/22) i članak 132. Statuta Grada Ljubuškog (”Službeni glasnik Grada Ljubuški”, broj: 6/19), a u skladu sa Proračunom za 2023. godinu (”Službeni glasnik Grada Ljubuški”, broj 7/22), Gradonačelnik d o n o s i

Plan javnih nabava Grada Ljubuškog za 2023. godinu

Skip to content