Odluka o usvajanju Dokumenta okvirnog proračuna Grada Ljubuškog (2023. – 2025.)

Datum objave: 06.07.2022.

Na temelju članka 65. Zakona o organizaciji tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj (”Narodne novine ŽZH”, broj: 9/06 i 6/20) i članka 132. Statuta Grada Ljubuškog (”Službeni glasnik Grada Ljubuškog”, broj: 6/19), a u skladu sa člancima 15., 16., 17. i 18. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (”Službene novine Federacije BiH”, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18,11/19 i 99/19) i člankom 16. Zakona o proračunima u Županiji Zapadnohercegovačkoj (”Narodne novine ŽZH”, broj: 30/20), Gradonačelnik donosi

Odluka o usvajanju Dokumenta okvirnog proračuna Grada Ljubuškog za razdoblje (2023. – 2025.)

Skip to content