Odluka o poništenju postupka javne nabave

Datum objave: 19.08.2022.

Na temelju članka 69. stavak (2) točka d) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 21. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Gradu Ljubuškom (”Službeni glasnik Općine/Grada Ljubuški”, broj: 3/17 i 6/20), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu imenovanog Rješenjem broj: 02/1-05-1940-1/22 od 20. srpnja 2022. godine, u postupku javne nabave ”Radovi izgradnje prostora MZ Humac u Gradu Ljubuškom”, objavljenog dana 21. srpnja 2022. godine na Portalu javnih nabava, broj Obavijesti: 158-7-3-35-3-23/22, Gradonačelnik je d o n i o

Odluku o poništenju postupka javne nabave

Skip to content