Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Datum objave: 30.09.2021.

Na temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (”Službeni glasnik BiH”, broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Gradu Ljubuškom (”Službeni glasnik Općine/Grada Ljubuškog”, broj: 3/17 i 6/20), a na Preporuku Šefa odsjeka za opće poslove i javne nabave, broj: 02/1-05-2406-6/21 od 21.rujna 2021. godine, u postupku javne nabave ”Nabava higijenskog materijala za potrebe Grada Ljubuškog”, Gradonačelnik Grada Ljubuškog donosi

Skip to content