Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Datum objave: 11.04.2024.

Na temelju članka članka 90. stavak (3) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (”Službeni glasnik BiH”, broj 39/14 i 59/22) i članka 38. stavak (4) Pravilnika o javnim nabavama u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave Grada Ljubuškog (”Službeni glasnik Grada Ljubuškog”, broj: 1/24) u postupku javne nabave ”Usluga nadzora nad radovima rekonstrukcije Povijesno-memorijalnog centra” Gradonačelnik Grada Ljubuškog d o n o s i

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Skip to content